Annonse

Politikerne er velkomne, men…

- I den grad Sylvia Brustad mener at politikernes nærvær i skolen er tenkt å være en integrert del av samfunnsfagundervisninga, kommer hun med godt forslag, sier Per Aahlin, nestleder i Utdanningsforbundet.

Annonse

Han understreker at besøk av politikere må være på skolens og lærernes premisser.
- Vi er interesserte i at skolen får bedre muligheter til å bruke personer og yrkesgrupper med spesiell kompetanse, slik som vi har hatt lange tradisjoner med forfatterbesøk, og da ønsker vi like gjerne politikerne velkommen.

Aahlin er for øvrig noe skeptisk til Brustads forslag dersom det for ensidig begrunnes med at hun ser at lav valgdeltakelse og ungdommens manglende politiske engasjement er et samfunnsproblem som skolen skal være med og løse.
- Det må ikke bli slik at hver gang noen oppdager et samfunnsproblem, at skolen skal stille opp og løse det. Det er begrenset hva skolen kan makte ordne opp i. Det er mange gode formål som presser på utenfra, sier Aahlin og håper at politikerne forstår den begrensningen.