Annonse

Lærerne er lønnsvinnerne

Lærerne er lønnsvinnerne, mens ansatte i kommunene kommer dårligst ut av tariffperioden som snart går ut.

Annonse

Ansatte i skolen har i gjennomsnitt økt sin lønn med rundt 10 000 kroner mer enn industriarbeiderne i løpet av de to siste årene.

Dette går fram av beregninger fagbladet LO-aktuelt har gjort, før de offisielle tallene kommer fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret.

Lønnsgapet mellom ansatte i kommunene og i skolene har økt med 20 000 kroner i perioden, og forskjellen er nå i gjennomsnitt på 47 000 kroner.

Førskolelærerne er en stor gruppe på det kommunale tariffområdet, og Utdanningsforbundet vil prioritere denne gruppen høyt ved lønnsoppgjøret til våren, sier leder Helga Hjetland i det siste nummeret av fagbladet Utdanning.