Annonse

Læreres og elevers IKT-ferdigheter kartlegges

Er det slik at  elever kan mer IKT enn lærere og at gutter kan mer enn jenter? Dette er blant spørsmålene Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) ønsker å få svar på.

Annonse

Departementet gjennomfører nå en nasjonal undersøkelse som tar sikte på å teste kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT hos elever og lærere. Elever  og lærere i grunnskolen, videregående skole og ved lærerutdanningen blir bedt om å være med. Det er Datakortet as som gjennomfører undersøkelsen som er lagt opp dels som en egenevaluering, dels som en praktisk prøve med bruk av datamaskin. Det er ikke en individuell test av den enkelte elev, lærer eller skole. Resultatene skal derfor ikke  kunne føres tilbake til den enkelte som deltar i undersøkelsen.

Deltakerne vil blant annet få spørsmål om hvor mange timer de daglig tilbringer ved pc-en, egen oppfatning av datakompetanse og en brukertest. En pilotundersøkelse som Datakortet gjennomførte i fjor, viser at gutter har langt høyere tanker enn jenter om sine egne dataferdigheter, men at forskjellen i praksis ikke er så stor. Pilotundersøkelsen viste at forskjellen mellom læreres og elevers ferdigheter heller ikke er så stor, men at datakompetansen blant lærerne er svært sprikende. Mens elever kan mer om chatting og Internett, har lærerne tilegnet seg mer nyttige kunnskaper som tekstbehandling og bruk av regneark.