Annonse

KUF forfordeler musikkstudentene

Høgskolene i Hedmark og Bergen ber KUF begrunne det høgskolene mener er urimelig små ressurser til musikklinjene. Musikklinjene får 36 000 kroner per student, mens studenter innen "utøvende musikkutdanning" tildeles det dobbelte.

Annonse

"Alarmerende!" Det er karakteristikken rektor Arne Amlien ved Høgskolen i Hedmark gir de tildelingskriteriene som Kirke-, utdanningsdepartementet (KUF) i statsbudsjettet for 2002 har lagt til grunn for finansiering av musikklinjen innen lærerutdanningen. En allmennlærerstudent utløser 30 000 kroner per år, mens en student på musikklinjen vil gi skolen bare 6000 tusen kroner mer.

- Det er første gang vi har fått innsyn i de kriteriene KUF bruker for tildeling av ressurser til de ulike utdanningene. Vi har alltid hatt den oppfatning at musikklærerutdanningen har vært dyrere enn den vanlige lærerutdanningen, men med de rammer man nå har lagt seg på, blir det umulig å få til en skikkelig praksis for dem som vil utdanne seg til musikklærere, sier Amlien.

Høgskolen i Hedmark har i samarbeid med Høgskolen i Bergen, som også har musikklinje, skrevet et brev til KUF der man begrunner det urimelige i de små ressursene til denne linjen. Man ber om at man betrakter musikkstudentene ved disse to høgskolene på like linje med studentene innen kategorien "utøvende musikkutdanning". Der utgjør det tildelte beløpet 72 000 kroner per hode. Skolene har også bedt om et møte med KUF, og der håper man å få forståelse for det urimelige i de ressurskriteriene departementet har lagt til grunn i statsbudsjettet. Man vil også forelegge saken for representanter på Stortinget.