Annonse

Kamp mot ungdomsrøyking

Helseminister Dagfinn Høybråten vil at skolenes innsats mot røyking skal være mer målrettet. Han vil halvere antall røykere i ungdomsskolen i løpet av fem år.

Annonse

Tallet på ungdom som røyker har økt jevnt siden 1995. Hver tredje ungdomsskoleelev røyker, og over 15 prosent av tiendeklassingene røyker daglig. Helseministeren er ikke fornøyd med dette. Han vil ha bedre resultater, og er villig til å satse mer ressurser om nødvendig.
 
Konkret mener Høybråten at VÆR røykFRI-programmet bør tas i bruk i samtlige ungdomsskoler. Tall fra Sosial- og helsedirektoratet viser at det ved utgangen av ungdomsskolen totalt sett er mer enn 3000 flere røykfrie elever i de klassene som har gjennomført VÆR røykFRI enn i klasser som har hatt annen tobakksundervisning. Direktoratet hevder også at ungdom som sier nei til tobakk tar avstand fra narkotika og andre rusmidler i større grad enn ungdom som røyker.
 
Sosial- og helsedirektoratet er i gang med å utarbeide en plan for antirøyk-arbeidet. Planen skal være ferdig til våren og vil i stor grad bygge på VÆR røykFRI.
Ifølge Aftenposten mener imidlertid mange ungdomsskolelever at antirøyk-programmene bør settes i gang på et tidligere tidspunkt enn ungdomsskolen.
 
Ler mer om VÆR røykFRI på www.tobakk.no/roykfri