Annonse

Få lærere tar grunnfag i matematikk

Bare 26 allmennlærerstudenter tok grunnfag i matematikk (20 vekttall) forrige skoleår ved høgskolene. I år søkte 50 studenter om opptak, men antallet studenter som faktisk tar faget, er sannsynligvis ikke flere enn i fjor.

Annonse

Årsakene er flere. Det er liten interesse blant studentene. Dessuten klarer ikke den enkelte høgskole å opprette et 20 vekttallsstudie i matematikk. Blant annet har ikke landets største lærerutdanningsinstitusjon, Høgskolen i Oslo, et eget grunnfagstilbud i matematikk i år.
 
Kontorsjef i Norgesnettrådet, Aanund Tveitå, sier til nettstedet Utdanning at antallet lærerstudenter som tar grunnfag i de enkelte fag, er gått ned i forhold til tidligere. Årsaken er at lærerutdanningen ble lagt om i 1998, og at det da ble obligatorisk med en rekke kurs som gir fem vekttall. Dermed "spiser" de obligatoriske enhetene av de tyngre enhetene på 20 vekttall.
 
For matematikkfagets del, betyr det at antallet lærere med kompetanse på grunnfagsnivå i skolen er synkende: De eldre lærere med universitetsutdanning i matematikk slutter i skolen, mens få yngre lærere med samme kompetanse rekrutteres.
 
Det samme er tilfelle i en rekke fag: Andelen lærere med minst grunnfags omfang i fagene de underviser i på ungdomstrinnet, er synkende.
 
Det er en kartlegging av lærerstudentenes fagprofil i lærerutdanningen som viser dette. Undersøkelsen ble gjennomført av Norgesnettrådet og Statens lærerkurs i fjor.