Annonse

EU-borgerne synes realfagene er kjedelige

Seks av ti EU-borgere synes skolefagene fysikk og kjemi er kjedelige. Det går fram av en undersøkelse innen EU. Grunner til motviljen er at fagene er vanskelige og at de er "udsigtsløse", skriver den danske avisen Politiken.

Annonse

I undersøkelsen ble det også spurt om hva man kan gjøre for å få flere jenter til å satse på disse fagene. Her er oppmuntring den resepten de fleste foreskriver.

Interessen for vitenskap i EU-landene er imidlertid stor, selv om folk ikke selv kan tenke seg å arbeide innen forskning.
Fjernsynet er den viktigste kilden til folks informasjon om vitenskapelige emner. Aviser kommer på den neste plassen, fulgt av radio, skole, universitet, vitenskapelige tidsskrifter og Internett. Halvparten av de spurte mener at journalister som skriver om vitenskap, ikke har tilstrekkelige kunnskaper om det feltet de skriver om.
16 000 personer deltok i undersøkelsen som tok sikte på å kartlegge hvor motiverte folk er til å satse på en naturvitenskapelig karriere.