Annonse

En av tre styrere i Trondheim skal bort

Trondheim kommune vil slå sammen 40 barnehager til 19 barnehageenheter med hver sin enhetsleder. Tjue barnehagestyrere blir overtallige. Av dagens 60 barnehagestyrere blir det førti tilbake.

Annonse

Ingen barnehage i Trondheim skal være på under fire avdelinger. Barnehager som er på fire avdelinger eller mindre blir slått sammen med andre barnehager til en enhet. Hver enhet skal ha sin enhetsleder. Den største enheten blir Skjermvegen og Selsbakkhøgda med til sammen 7,4 avdelinger. Dette framgår av rådmannens høringsnotat til enhetsstyrene i barnehagene.
 
Tre av de nye enhetene vil bestå av tre tidligere barnehager. I de andre tilfellene er det to barnehager som blir slått sammen. For ni av enhetene vil det være over en kilometer mellom barnehagene, og kommuneadministrasjonen mener det må brukes bil eller kollektivtransport for reise mellom. Mellom Trolla og Møllebakken, som foreslås som en enhet, er avstanden 5,3 kilometer.
 
Kommunen regner med å spare 4,2 millioner kroner ved omlegginga. Da er ikke ekstra utgifter med den nye ordninga, som transport, tatt med. 2,6 millioner av innsparinga skal føres tilbake til barnehagene i form av noe mer tid til ledelse og administrasjon. Netto innsparing er regna til 1,6 millioner kroner.
 
Styrerne som blir overtallige vil få fortsette i Trondheim kommune med samme lønn som i  dag. Vidar Kvamstad ved rådmannens fagstab sier til Utdanning at de aller fleste høyst sannsynlig vil bli tilbudt jobb innafor barnehagesektoren. Men skolen eller ulik hjelpetjeneste kan også bli aktuelt. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus stoppa nylig liknende planer i bydelen Bøler i Oslo. Men Kvamstad mener omlegginga i Trondheim ikke forutsetter så store enheter som dem det var snakk om på Bøler.
 
- Vårt største forslag til sammenslåing vil gi sju avdelinger. Så store barnehager har vi alt i dag, sier han. Kvamstad opplyser også at kommunen har hatt samtaler med Barne- og familiedepartementet uten å ha møtt innvendinger. Utdanningsforbundet i Trondheim mener kommunen legger opp til å bryte barnehagelova, som sier at det skal være en styrer for hver barnehage.
 
- Ordninga vil dessuten få store pedagogiske og personalpolitiske konsekvenser for barnehagene, sier Trine Wangsmo, nestleder i barnehageseksjonen i Utdanningsforbundet Trondheim til Utdanning.