Annonse

Clemet planlegger bonusordninger

Statsråd Kristin Clemet (H) vil innføre bonusordninger i skolen. Gode resultater skal belønnes. Byråkratene i Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har så vidt begynt å pønske ut ulike systemer.

Annonse

I Utdanning nr. 2 skriver vi at Clemet mener det vil bli mye mer stimulerende for kommuner, for skoleledere og for lærere om de får incentiver til å gjøre en ekstra innsats. I Stortingets debatt 11. desember 2001 om årets utdanningsbudsjett viste hun til at SV tidligere har satt fram ønske om slike ordninger.
Hun hadde i tankene et framstøt som utdanningskomiteens leder Rolf Reikvam (SV) gjorde i Stortinget 18. mai 1999. I en interpellasjon til daværende statsråd Jon Lilletun (KrF) spurte Reikvam om statsråden kunne tenke seg å bruke ulike stimuleringstiltak, som for eksempel økonomiske bonusordninger, for å få oppdatert ungdomsskolen i tråd med læreplanen.
- Jeg foreslo den gangen at departementet skulle stimulere til pedagogisk og organisatorisk forandring og nytenkning i skolen, sier Reikvam til Utdanning. Han mener at statsråden må  trekke fram noen "gulrøtter" for å skape mer utvikling i skolen. I utgangspunktet ser han for seg en pott på 50 millioner kroner som skoler kan søke av.
- Vi vet at det må penger til for å få i gang omstillingsprosesser. Det nytter ikke bare med pisk eller idealisme dersom vi skal få til varige og nye gode løsninger, sier Reikvam.