Annonse

Betalingsnekt mot styrerkutt

Foreldre i Nedre Topphaugen barnehage i Bærum i Akershus har i brev til rådmannen truet med betalingsnekt dersom kommunen gjør alvor av å kutte styrerstillinger i barnehagene.

Annonse

Rådmann Elisabeth Enger har ifølge Asker og Bærum Budstikke bedt ei gruppe barnehagestyrere foreslå endringer slik at ingen barnehagestyrer administrerer mindre enn 16 arbeidstakere. Barnehagene skal slås sammen til tjenesteenheter med mellom 16 og 24 ansatte. Ingen barnehage i Bærum har i dag mer enn 17 ansatte, de fleste har fra ni til 12 ansatte.
Enger sier at målet ikke er å bruke mindre penger på barnehagene totalt sett, men å bruke mindre på administrasjon for å få mer til barna. Hun vil også ha kontorpersonell i barnehagene for å avlaste styrerne for utbetalinger og rutinearbeid.