Annonse

Anoreksi i middelalderen hos Aschehoug

Idehistorikeren Monica Wefling er en av vårens debutanter på Aschehougs vårliste, som ble presentert 17. januar. I boka "Den guddommelige anoreksi" forteller hun at i middelalderen var overdreven faste ett av kjennetegnene på kristen fromhet.

Annonse

Wefling trekker sammenlikninger mellom dagens sykelige praktisering av faste og fortidens mer religiøst begrunnede faste. Som eksempel på det siste trekker hun fram helgenen Caterina av Siena (1347-1380) - som er Europas skytshelgen. Ifølge kildene skal hun ha vært avholdende fra mat i seks-syv år. Forfatteren ser Caterinas askese som en måte for en kvinne den gangen å få offentlig oppmerksomhet på. I dag er anorektikeren langt fra å få noen heltestatus. Vedkommende blir heller betraktet som pasient og kan bli underlagt tvangsbehandling.

I verket Norsk idéhistorie kommer i vår bind 2, tidligere er det kommet tre bind. Det er skrevet av Nils Gilje og Tarald Rasmussen, og det har tittelen "Tankeliv i den lutherske stat, 1537-1814". Den forteller bl.a. om framveksten av den lutherske staten og om spenningen mellom det særnorske og den danske dominansen i tvillingrikene.

Mange voksne har i dag et - kanskje nostalgisk - forhold til bøkene om Hardy-guttene, Nancy Drew og Bobsey-barna. Forsidene til de fleste av disse bøkene ble tegnet av Sten Nilsen (1921-1994), og han får nå sin biografi. Det er Willy Bakken, forfatter og forsker i populærkultur, som har skrevet boka om den produktive omslags- og illustrasjonskunstneren. Nilsen hadde i tillegg talenter på flere andre felter: barnebokforfatter, tegneserieskaper, plateutgiver m.m.

Det hevdes at mange av de moderne reiseskildringene har svært høyt litterært nivå.  Aschehoug har i gang en serie med slike kvalitetsbøker, "Spor".  Her kommer i vår "Mannen fra Tanger" av Tim Mackintosh-Smith. Han reiser i fotsporene til Ibn Battutah, som forlot hjembyen Tanger i 1335 for å reise til Mekka. Han ble hjemmefra i 29 år, og da hadde han reist rundt i 'den gamle verden' tre ganger så lang distanse som Marco Polo tilbakela. Boka gir oss et godt bilde av datidens muslimske verden, samtidig som forfatteren forteller om forholdene i mange av dagens muslimske land.