Annonse

130 millioner mindre til minoritetselever

Osloskolene får 130 millioner mindre til minoritetsspråklige elever enn rektorene har budsjettert med. Det skyldes en feil i økonomiavdelinga i skoleetaten i Oslo, ifølge Dagsavisen.

Annonse

Det er det øremerka statlige tilskuddet til minoritetsspråklige elever som ved en feil er blitt regna som dobbelt så stort som det i realiteten er. Innsparingene må av budsjett-tekniske grunner skje fra august til desember neste år.

Innskrenkingene blir naturlig nok størst ved skoler som har mange minoritetsspråklige elever. Tøyen skole må spare 1,4 millioner. Flere rektorer varsler kutt i undervisninga og oppsigelse av lærere.

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen mener rektorene burde skjønt at summene de hadde fått oppgitt var feil, og at de derfor ikke har grunn til å være overraska. 11. januar ble rektorene informert om økonomien de skulle budsjettere ut ifra. Da var feilen ikke kjent.

Finansbyråd i Oslo sier til Utdanning at forholdet er skoleetatens ansvar.

Leder for elevorganisasjonen i Norge Jan Fredrik Stoveland sier at elevene ikke skal lide for at administrasjonen gjør slike tabber. Hvert øre trengs, sjøl om summen som er bevilga til minoritetselever er større enn den skulle være ut fra det øremerka tilskuddet.