Annonse

Førskolelærarmangelen er  redusert

Talet på barnehagetilsette i pedagogstillingar som ikkje har førskolelærarutdanning er nesten halvert på fem år.

Annonse

Mange forsvinnFleire nyutdanna

Da seksåringane begynte i skolen vart det spådd at dei ville ta førskolelærarane med seg og at det ikkje ville bli førskolelærarar att i barnehagen. Dei svartaste spådomane har tydelegvis ikkje slått til. På den andre sida var barnehageutbygginga særleg i 1998 og 1999 mye mindre enn venta.