Annonse

Vil skape reelle møter

Å motvirke rasisme, fremme positive holdninger på tvers av kultur, etnisk bakgrunn og hudfarge, samt øke barnas glede over å dele, er tanken bak prosjektet "Skoler i samarbeid" (SIS).

Annonse

Da tidligere rektor ved Moflata barneskole i Skien, nå assisterende skolesjef i samme kommune, meldte sin interesse for "Skoler i samarbeid", visste hun ikke at hun ville bli så interessert i Kongo. Hennes første hensikt var at internasjonalisering og prosjektarbeid var blitt en viktig del av skolens læreplan, og at direkte kontakter gjør arbeidet mye mer interessant.

Fem barneskoler i Skien har adoptert hver sin skole i Republikken Kongo gjennom "Skoler i samarbeid", og mye tyder på at flere kommer etter. I løpet av de siste to årene har kontakten mellom Kongo og Skien blitt tettere. Kongolesere har vært i Norge, nordmenn i Kongo, elevene har fått kunnskap om hverandre, gaver og brev er utvekslet. Denne to-veis-utvekslingen av kultur, personer og kompetanse ligger i bunnen av prosjektet. Hovedmålet er å lære hverandres skolesystem bedre å kjenne.

-- Det er vesentlig for oss at dette ikke er et reint hjelpeprosjekt. Dette er samarbeid mellom skoler i to land, og gjensidigheten og likeverdigheten er viktig for oss å ta vare på, sier sekretæren i styringsgruppa for skolene som er involvert, Hanne Simonsen. Sammen med styringsgruppa var hun i Kongo sist vår: -- Ingen kan reise til Kongo uten å bli merka for livet! Vi bidro med noe materiell til skolen og elevene på "vår" skole, og vi var vitne til hvilke enorme spor det satte i hele befolkningen. Vi var utrolig heldige som fikk oppleve det!

Men gaver ble også gitt nordmennene; alt fra grønnsaker og frukt til en levende geit. I ettertid har den norske delegasjonen forstått at den levende gaven hadde en dypere mening. I Kongo ville nemlig geita ha bidratt til å øke mottakers rikdom og eiendom, og symbolverdien av denne gaven viste seg altså å være svært stor. Men gaven som mest av alt rørte hjertene til de norske gjestene under besøket, var alle de glade barna som tok i mot dem med sang og jubel.

-- Selv om det meste rundt dem var ødelagt av borgerkrigen, virket de sunne og friske. Og glade! Det var så flott å se! sier Ragnhild Sneltvedt.

Utveksling

Til nå har fem skoler i Skien og Kongo vært involvert i "Skoler i samarbeid", men nå har Norads fredskorps gitt signaler om at de vil finansiere et utvekslingsprogram for lærere mellom Kongo og Norge iverksatt av "Skoler i samarbeid" og søsterorganisasjonen i Kongo. Ved det bidrar man til at skolen i Kongo blir bygget opp til nivået før borgerkrigen, materielt, men òg med tanke på organisering og kompetanse. Også Kongos presidents rådgiver i skole- og utdanningsspørsmål har stor tro på en slik utveksling. Henri Ombessa, som også var i Skien denne uken, sier:

-- Gjennom en slik lærerutveksling kan vi diskutere våre ulike verdier og pedagogiske metoder, noe som gir en meget spennende dimensjon til dette arbeidet. Da først kan vi virkelig kan møte hverandre og hverandres kulturer, sier han og understreker at gode vennskap og fellesskap da er en forutsetning for å komme videre.