Annonse

Lønnstrinn 54 til styrerne

Barnehagestyrerne i Vinje kommune har fra 1. september gått formidabelt opp i lønn. De best lønte styrerne har fått lønnstrinn 54. De må være barnehagestyrerne med best lønn i landet!

Annonse

Barnehagestyrer Gerd Lyngstad Kroken i Hakkespetta barnehage i Åmot i Vinje har gått opp fra lønnstrinn 38 til 54, forteller hun. Det innebærer en lønnsøkning på rundt 85 000 kroner.

-- Det er bra at lederstillingen i barnehagen er blitt likestilt med andre lederstillinger i kommunen, sier hun.

Det er i forbindelse med omorganisering av Vinje kommune til to-nivås kommune, at styrerne har fått økt lønn. Ulike kommunale virksomheter er slått sammen i selvstendige resultatenheter med en leder for hver virksomhet. Lederne er lønnsplassert ut fra objektive kriterier som er felles for hele kommunen: Det er kriterier som størrelsen på virksomheten, antall årsverk, omfanget av tjenester, etc.

Både skolene og barnehagene i Vinje har imidlertid fått bestå som de samme selvstendige enhetene de var før omorganiseringen; bare to små barnehager er lagt inn under skolen.

-- Det nye med omorganiseringen er at hver selvstendige resultatenhet er tillagt selvstendig ansvar for lønn og drift av virksomheten. Det innebærer at lederne er tillagt mange nye oppgaver. Barnehagestyrerne skal fra nå av stå for både drift og vedlikehold av barnehagen, sier Gerd Lyngstad Kroken, som gleder seg til å ta fatt på de mange nye oppgavene.

Full støtte

Norsk Lærerlag i Vinje har vært enig i omorganiseringene som er foretatt i Vinje kommune. -- Det er flott at barnehagestyrerne har fått en kraftig lønnsøkning. Det får de ut fra objektive kriterier utarbeidet av kommunen. Styrerne har fått mange nye oppgaver og økt ansvar som tilsier at de må opp i lønn, sier Svein Erik Hedtun, leder i Norsk Lærerlag Vinje.

Flott fyrtårn

-- Styrerne i Vinje ligger minst ti lønnstrinn over de øvrige styrerlønningene i Telemark, sier fylkesleder Kristin Kvaalen i førskolelæreravdelingen.

-- Det betyr mye å få noen fyrtårn i vårt fylke. For noen år tilbake lå styrerstillingene i Telemark under landsgjennomsnittet i lønn, tilføyer hun.

Også Kvaalen framhever at styrerne har fått økt lønn ut fra objektive kriterier.