Annonse

Bokbamsen lokker leselyst

Alle to-åringer i Øvre Eiker i Buskerud får besøk hjemme av en spell levende Bokbamse. Og en gul liten kosebamse.

Annonse

Bokbamsen er Anne Kathe Firing, landets eneste bokbamse i full stilling og en del av prosjektet Leselyst i Øvre Eiker.

Bokbamsen drar på hjemmebesøk til alle toåringene i kommunen. Da har hun den lille kosebamsen med. Først viser hun fram bamsen, som får på seg bukse, sitter på stol, spiser mat og til slutt sover i senga si. Etterpå viser hun fram boka "Bamse" av Grete Janus og Mogens Hertz. Der gjør en helt maken bamse akkurat det samme som Bokbamsen har lekt med kosebamsen. Til og med bordet, stolen og senga i boka er helt likt det bamsen i stua har.

Bamseboka er en gave til toåringen. Mens barnet leiker med bamse og bok, viser Bokbamsen foreldra de 60 barnebøkene hun har med. Foreldra kan få låne så mange bøker de vil så lenge de vil. Etter ett år kommer en påminning fra biblioteket. Siden jul har bokbamsen lånt ut 800 bøker ved hjemmebesøk.

Fireåringene i kommunen blir invitert i smågrupper til Bokbamsen på biblioteket, der de har lesestund. Her får også barna ei bokgave, i det siste har det vært en stor, fin godnatt-antologi. En siste hilsen fra Leselystprosjektet er tre bøker som alle førsteklassingene i kommunen får i gave når de begynner på skolen. Samtidig har helsesøster med seg ei bok til alle nyfødte når hun kommer på første besøk.

Bevisste foreldre

-- Alle foreldre jeg møter sier at de leser for barna sine. De aller fleste er tydeligvis ganske bevisste når de velger bøker. Jeg er også overraska over alle de interesserte spørsmåla jeg får, fra foreldra, sier Anne Kathe Firing.

Hun slutta som styrer i barnehage i kommunen for å begynne som Bokbamse fra årsskiftet. I barnehagen fikk hun sjelden spørsmål fra foreldre som ville ha råd og vink om barnebøker. Anne Kathe Firing innrømmer at det er et tankekors for barnehagen at foreldre så sjelden ber førskolelærerne om råd og tips om barnelitteratur. Men som bokbamse vil hun ikke gi seg til å kritisere barnehagenes litteraturarbeid, det ligger ikke til jobben. Det lengste vi får henne er å komme med en oppfordring til barnehagene om å tenke gjennom hvem som er med på lesestunder og hvem som ikke er det.

-- Ofte er det de samme barna som aldri klarer å rive seg løs fra bilene sine når de andre hører på  lesing. Vi har arbeida mye i barnehagene for at barna skal få bestemme mest mulig sjøl hva de vil. Men barna som ikke vil høre på lesinga, veit ikke hva de velger bort. Barnehagen må gjøre mer for at de skal få del i det språklige utbyttet, i spenningen og kosen som lesing gir, sier Anne Kathe Firing.

Mål om bedre lesere

Målet for leselyst-prosjektet er at foreldre skal lese mer for barna sine. I neste omgang er håpet at det vil øke barnas interesse for litteratur og gjøre dem til bedre lesere.

-- Mål som er svært vanskelige å evaluere, innrømmer Anne Kathe Firing. Ikke minst fordi prosjektet ble satt i gang uten noen forundersøkelse.

Likevel har både ordfører og rådmann støtta helhjerta opp om prosjektet og funnet midler til det i ei slunken kommunekasse. Utgiftene ut over å holde Bokbamsen i gang er først og fremst en prosjektlederstilling i førti prosent og bokgavene.

-- Prosjektet er i første omgang avgrensa til tre år. Men evaluering eller ikke; vi har sterk tro på at dette gir økt opplevelse og større innsikt for innbyggerne i Øvre Eiker, og håper sterkt på å få fortsette etter at prosjektperioden er over, sier Bokbamse Anne Kathe Firing.