Annonse
Magasin

Førsteamanuensis Gerd Abrahamsen ved Universitetet i Stavanger mener det er grunn til å være bekymret for barnas tilvenning i barnehagen. Arkivfoto: Utdanning

– All grunn til å være bekymra for barnas tilvenning i barnehagen

– Det er all grunn til å være bekymra for barnas tilvenning i barnehagen, ifølge Gerd Abrahamsen.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Å venne barn til barnehagelivet er skreddersøm, understreker hun. Tilvenninga må tilpasses trygghetsbehovet til hvert enkelt barn.

Abrahamsen er pensjonert førsteamanuensis fra barnehagelærerutdanninga ved Universitetet i Stavanger, men er fortsatt faglig aktiv. Boka «Tilknytningsbaserte barnehager» kom ut i fjor.

– Det vesle barnet er klokt. Det forstår at det er fullstendig avhengig av hjelp og støtte fra voksne. I utfordrende situasjoner må barnet være helt sikker på å få den hjelpen det veit det trenger, sier hun.

– Barnehagelærerne veit dette, fortsetter Gerd Abrahamsen.

– Men antallet voksne i barnehagen gjør det likevel utfordrende å ta denne kunnskapen i bruk. Derfor er det stor fare for at dette bare blir teoretisk kunnskap som ikke fullt ut får praktiske konsekvenser, sier Abrahamsen.

 

– Tilvenning kan ta flere måneder 

For den første tida i barnehagen vil barnet helst sitte på fanget og observere. Sakte, sakte, kan det etter hvert bevege seg ut på gulvet.

– En skarp lyd kan være nok til at barnet skvetter til og søker kontakt med den voksne igjen. Derfor må den vesle være helt trygg på at primærkontakten følger med og kan gi et oppmuntrende smil, sier hun.

Noen barn er tapre og tilpasser seg barnehagelivet svært kjapt.

– Riktignok kommer det da gjerne en reaksjon etter noen uker. Dermed må en saktere tilvenningsperiode i gang igjen, sier Gerd Abrahamsen.

Tilvenning må ta den tida det tar. Å haste har liten hensikt.

– For noen barn kan hele tida fra høsten og fram til jul være tilvenning, sier hun.

 

– God tilvenning kan koste økonomisk

Noen barnehager arbeider langsiktig med tilvenning. Gerd Abrahamsen har imidlertid samme inntrykk som Foreldreutvalget for barnehager: at det fortsatt er vanlig å se på de tre første dagene som tilvenningstid, og at rutinene som opprinnelig ble skapt av tilvenning for treåringer, nå i stor grad også følges for de yngste. En viktig grunn meiner hun er ressurssituasjonen i barnehagene.

– Det er for få fang, for få voksne, sier hun igjen.

Hun har noen råd for å følge opp barna også etter de første tilvenningsdagene:

– La ikke alle nykommerne begynne på likt. Da er det umulig å gi dem god nok oppfølging. Også etter de første tilvenningsdagene er det viktig å sørge for å ha godt med personale om morgenen, når barn og foreldre kommer. Ikke ta de nye barna med på store fellesarrangement, sier hun.

– Vil det å følge råda dine øke kostnadene for barnehagen?

– Det kan det gjøre. God tilvenning for de yngste et politisk spørsmål, sier Gerd Abrahamsen.

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Fakta

Dette er en del av hovedsaken i Utdanning nr. 15/2016, som handler om barnehagestart og tilvenning i barnehagen.

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Dette er en del av hovedsaken i Utdanning nr. 15/2016, som handler om barnehagestart og tilvenning i barnehagen.