Annonse
Debatt

Vårt ønske er at alle parter nå setter seg sammen og diskuterer ekspertutvalgets rapport, og at det kommer noe konkret ut av rapporten om barnehagelærernes rolle, mener leder Ingvild Aga i Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet. Foto: Line Fredheim Storvik

Barnehagelærerne anerkjennes i ny rapport

Vi må engasjere oss i arbeidet med den nye rapporten om barnehagelærernes rolle, for å være med å påvirke hvordan denne rollen skal utvikle seg.

Del side


Annonse

Lik Første steg på Facebook

Ekspertgruppen har levert en stor og mangfoldig rapport om barnehagelærerrollen. Den er en solid anerkjennelse av barnehagelæreren, men det gjenstår fortsatt arbeid. Det er viktig at vi er med og påvirker hvordan fremtidens barnehagelærerrolle, profesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles.

 

En grundig rapport

Ekspertgruppa har hatt som oppgave å dokumentere barnehagelærerrollen som en profesjonsrolle, og å drøfte hvordan barnehagelærerrollen kan utvikles. Det er første gang barnehagelærerrollen behandles på en så grundig måte og den rommer mye stoff til mange viktige diskusjoner. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2017. Utvalgets leder og professor Kjetil Børhaug leverte rapporten 5. desember i fjor.

Noe av det rapporten trekker frem er at barnehagelærerrollen er kompleks, og at barnehagelærerne må utøve faglig skjønn i spenninger mellom ulike hensyn. Barnehagelæreren møter flere ulike forventninger fra barn, foreldre, myndigheter, forskere og politikere. En av rapportens viktigste budskap er at barnehagelærerprofesjonen må styrke seg faglig, for å kunne omsette de ulike forventningen til en praksis som er god for alle barn. Ekspertutvalget kommer ikke med noe svar på hvordan vi barnehagelærere skal løse disse spenningene, men det krever både kunnskap og godt faglig skjønn.

 

Veien videre

Vårt ønske er at alle parter nå setter seg sammen og diskuterer ekspertutvalgets rapport, og at det kommer noe konkret ut av rapporten. I hovedtariffoppgjøret på kommunalt området ble det avtalt at det skal settes ned et partssammensatt utvalg når rapporten kom. Det aller viktigste er at vi barnehagelærere engasjerer oss i dette arbeidet. Det er viktig at vi som har skoen på deltar i prosessen og kommer med gode forslag til løsninger. Vi må ikke falle for fristelsen til å komme med enkle løsninger på disse komplekse utfordringene, som hvordan vi skal styrke oss faglig fremover. Rapporten kan bli et godt utgangspunkt for en felles virkelighetsforståelse mellom de ulike partene, og at vi i neste omgang kan komme et skritt videre ved å finne gode løsninger på felles utfordringer.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Det er mye som skjer på barnehageområdet; innføring av pedagognorm, bemanningsnorm og implementering av rammeplanen. Ambisjonene er store, og det skal vi være glad for. Men disse ambisjonene handler også om ressurser til sektoren og lønns- og arbeidsvilkår for barnehagelærere. Vi har hatt en god lønnsutvikling de senere årene, men lønnsnivået er fremdeles for lavt. Fullfinansiering av bemanningsnormen, og at normen skal gjelde hele dagen er viktig for oss. Det samme er kravet om økt planleggingstid, slik at vi får tid til hvert enkelt barn og tid til for- og etterarbeid. Ønske fra politisk hold om flere barnehagelærere med mastergrad i barnehagen er bra, men det må legges til rette for at denne kompetansen blir verdsatt også lønnsmessig. Så det gjenstår mye arbeid også på dette området.

 

  • Ingvild Aga, leder Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet

 

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 


 

Fakta

Denne artikkelen har stått på trykk i Først steg nummer 1 2019.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!