Annonse

2019

  Vanskelig å rekruttere yrkesfaglærere

  Publisert  17.01.2002

  Rekrutteringen av studenter til den nye yrkesfaglærerutdanningen som ble etablert i 2000, er katastrofalt dårlig. På elektrofaglærerutdanningen går det kun åtte studenter på landsbasis og...

  Politisk triksing skaffet 1000 studentboliger

  Publisert  17.01.2002

  Rett før jul i fjor behandlet Stortinget et forslag til omdisponeringer på 2001-budsjettet for utdanningssektoren for å få oppfylt målsettingen om å  få bygd 1000 studentboliger.

  KUF forfordeler musikkstudentene

  Publisert  04.01.2002

  Høgskolene i Hedmark og Bergen ber KUF begrunne det høgskolene mener er urimelig små ressurser til musikklinjene. Musikklinjene får 36 000 kroner per student, mens studenter innen "utøvende...

  Litt fleire menn i barnehagen

  Publisert  04.01.2002

  Delen av menn i barnehagen har auka frå 6,6 prosent av dei tilsette i 1997 til 7 prosent i 2000. Dei mannlege førskolelærarane har auka sin del frå 5,1 til 5,7 prosent.

  Førskolelærarmangelen er  redusert

  Publisert  04.01.2002

  Talet på barnehagetilsette i pedagogstillingar som ikkje har førskolelærarutdanning er nesten halvert på fem år.

  Vil skape reelle møter

  Publisert  10.12.2001

  Å motvirke rasisme, fremme positive holdninger på tvers av kultur, etnisk bakgrunn og hudfarge, samt øke barnas glede over å dele, er tanken bak prosjektet "Skoler i samarbeid" (SIS).

  Med Kongo i hjertet

  Publisert  10.12.2001

  Ved Moflata barneskole i Skien har Afrika og Kongo fått en spesiell plass i de flestes hjerter.

  Lønnstrinn 54 til styrerne

  Publisert  10.12.2001

  Barnehagestyrerne i Vinje kommune har fra 1. september gått formidabelt opp i lønn. De best lønte styrerne har fått lønnstrinn 54. De må være barnehagestyrerne med best lønn i landet!

  Full seier i Bøler

  Publisert  10.12.2001

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt Bøler bydel i Oslo beskjed om at de ikke kan omorganisere barnehagene ved å fjerne styrerne slik det er vedtatt. Det strider mot barnehagelovens bestemmelser.

  Full seier i Bøler

  Publisert  10.12.2001

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt Bøler bydel i Oslo beskjed om at de ikke kan omorganisere barnehagene ved å fjerne styrerne slik det er vedtatt. Det strider mot barnehagelovens bestemmelser.

  Bokbamsen lokker leselyst

  Publisert  10.12.2001

  Alle to-åringer i Øvre Eiker i Buskerud får besøk hjemme av en spell levende Bokbamse. Og en gul liten kosebamse.

  Skattelette på 500 til 600 kroner

  Publisert  06.12.2001

  Bondevik-regjeringa vil gi skattelette for ei vanleg førskolelærarløn på mellom 500 og 600 kroner meir i året enn Stoltenberg-regjeringa la opp til i sitt skatteframlegg

  Full seier i Bøler

  Publisert  03.12.2001

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt Bøler bydel i Oslo beskjed om at de ikke kan omorganisere barnehagene ved å fjerne styrerne slik det er vedtatt. Det strider mot barnehagelovens bestemmelser.