Annonse
Debatt

Å få til gode relasjoner er avhengig av at du må være helt påskrudd når du jobber med barn. Du må smile og være engasjert så fort du er innenfor barnehagedøra om morgenen, mener styrer Inger Lise Pettersen i Hvitveisen barnehage på Hamar. Illustrasjon: Fotolia.com

Vi er ingen barnehage med hypermoderne læringsrom, hos oss er relasjoner viktigst

Vi er ingen barnehage med hypermoderne læringsrom, men en barnehage med hovedfokus på relasjoner mellom barn og voksne, som jobber ut fra de samme fem verdiene.

Del side


Annonse

Lik Første steg på Facebook

             

Vi liker å kalle oss en hverdagsbarnehage. Vi er ikke en barnehage med hypermoderne læringsrom eller andre særegenheter, og er mer av den «gammeldagse» barnehagen. Og hva betyr det? Jo, for oss betyr det at vi har hovedfokuset på menneskelige relasjoner, på samspillet mellom barn og barn og mellom barn og voksne.

Hvis ikke barna fra tidlig alder møter omsorgsfulle, nære voksne som er en trygg base så klarer ikke hjernen å ta imot læring. Barna har mer enn nok med å bli trygge. Varme, omsorgsfulle voksne som ser, bekrefter og anerkjenner alle, er en betydelig faktor i det enkelte barnets sosiale læring i samhandling med andre barn.

 

Påskrudde voksne

Å få til gode relasjoner er avhengig av at du må være helt påskrudd når du jobber med barn. Du må smile og være engasjert så fort du er innenfor barnehagedøra om morgenen. Du skal nemlig møte små barn, som er helt avhengig av at du med innlevelse og kroppsholdning viser hvor glad du er for å se dem. For å kunne møte alle barna likt har vi sammen utarbeidet et felles verdigrunnlag for barnehagen. I et år brukte vi personalmøter og planleggingsdager på å utarbeide verdiene. Verdier som alle står bak, og som alle kan bruke i møte med barn, personale og foreldre. Vi gikk grundig til verks for at et så viktig tema skulle komme inn under huden på 20 ansatte. Ved hjelp av tankekart, gruppearbeid, diskusjoner og gode debatter kom vi fram til fem verdier. Siden humor er veldig viktig i vår barnehagehverdag, måtte det komme tydelig frem.

 

Våre fem verdier

Vi kom frem til fem verdier, som er utgangspunktet for vårt daglige liv i barnehagen.

Humor/glede: De fleste situasjoner kan løses med humor og en lett tone.

Utnytte hverdagssituasjoner: Vi bruker rammeplanens fagområder i vårt hverdagsliv, men er bevisste på å bruke «her og nå-situasjoner» for alt det er verdt.

Mangfold: Gjennom vår pedagogikk skal barna møte ulike aktiviteter og tema.

Omsorg: skal ligge som basis i alt vi gjør.

Raushet: Vi skal vise «storhet» og respekt overfor barna, personalet og foreldre. Vi skal se løsninger før problemer, og vi skal alltid prøve å gi det lille ekstra.

 

Brukes i hverdagen

Etter hvert som verdiene kom inn under huden til personalet, har vi støttet oss til dem i situasjoner vi føler vi står fast i. Hvilken verdi kan jeg bruke for å løse dette? Er det noe i situasjonen som tilsier at jeg kan bruke humor? Bør jeg tenke over at vi faktisk skal være rause her? Gjør jeg disse praktiske tingene selv fordi det går mye fortere og enklere, eller bør barna være med i den hverdagssituasjonen jeg holder på med nå? Slike spørsmål er stadig oppe til diskusjon, for at vi skal bli bedre barnehagevoksne og for at små og store skal bli trygge på hva vi står for og har fokus på.

 

Inger Lise Pettersen, styrer Hvitveisen barnehage, Hamar

 

Følg Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

 

 

 

Fakta

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2018

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!