Annonse
Debatt

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing. Dette må vi ta på alvor, mener Barneombudet Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Barneombudet: På tide med en mobbelov for barnehagen

Det er på tide at barn får en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing som elevene har i skolen.

Del side


Annonse

Lik Første steg på Facebook

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing. Dette må vi ta på alvor. Det er på tide at barn i barnehager får en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing, som elevene nå har fått i skolen.

Våren 2016 behandlet Stortinget barnehagemeldingen. Et enstemmig flertall ba Regjeringen om å komme tilbake med et forslag til en lovfesting av trygt barnehagemiljø, lik det vernet skoleelever har gjennom opplæringsloven. Vi har ennå ikke sett dette forslaget. Nå ber vi kunnskapsministeren prioritere arbeidet mot mobbing i barnehagene.

 

Starter i barnehagen

Forskning om mobbing i barnehagen har en kortere historie enn skoleforskningen på området. Men med den kunnskapen vi har fra norsk og internasjonal forskning, vet vi at barnehagebarn utsettes for mobbing i barnehagen, både fra voksne og fra barn. Mobbing er ikke noe som starter når barna begynner på skolen. Vi finner det også i barnehagen.

Vi vet også fra forskning at flere av elevene som falt fra i videregående opplæring fortalte at de var utsatt for mobbing allerede i barnehagen. Arbeid mot mobbing i barnehagen kan derfor også være et tiltak mot frafall i videregående opplæring.

 

De ansattes ansvar

Ansvaret for å stoppe mobbing skal aldri skyves over på barna eller forklares med at barn er vanskelige. Å skape et trygt og godt barnehagemiljø og jobbe mot mobbing er alltid de voksnes ansvar.

Å sikre et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser handler om å oppfylle FNs barnekonvensjon. Barnekonvensjonens artikkel 19 gir alle barn rett til beskyttelse mot vold. Dette gjelder også mobbing og andre krenkelser. I tillegg gir barnekonvensjonens artikkel 6 barn en rett til liv og utvikling. Et trygt og godt omsorgs-, leke- og læringsmiljø i barnehagen kan være avgjørende for barns utvikling, mens mobbing kan ha negative konsekvenser for barnets utvikling.

Staten er pålagt å sette inn alle nødvendige tiltak for å oppfylle rettighetene i barnekonvensjonen. Lovfesting av en mobbelov for barnehagen vil være et slikt tiltak.

Kunnskapsministeren bør snarest plukke opp beskjeden fra Stortinget, og starte arbeidet med en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagebarna trenger en endring i barnehageloven.

Det er ikke nok med vage krav i ny rammeplan for barnehagen. Barnehageloven må være tydelig på barnehagens ansvar. Den må gi et tydelig svar på hva barn og foreldre kan forvente at barnehagen gjør for å forebygge og håndtere mobbing.

  • Anne Lindboe, Barneombud

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Følg Utdanningsnytt på Facebook!

 

Fakta

Denne artikkelen er fra Første steg nummer 4 2017

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!