Annonse

januar

  Driftsstyre trekker seg i protest

  Publisert  08.02.2002

  Marienlyst skole i Oslo vil måtte redusere staben med minimum ni lærere for å få budsjett 2002 i havn. Driftsstyret trekker seg dersom skoleetaten ikke finner ekstra penger innen 28. februar....

  200-300 lærere kan bli sagt opp i Oslo

  Publisert  08.02.2002

  Oslo kommunes budsjett for 2002 fører til at Oslo-skoler må spare inn store summer. Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Berit Eliassen, regner med at mellom 200 og 300 lærerstillinger kan bli borte.

  Skolemassakre blir lærermassakre

  Publisert  08.02.2002

  Dersom Ringsaker kommune i Hedmark legger ned 10-12 barneskoler, kan også bortimot hundre lærerstillinger forsvinne.

  Elever selger helgetruse

  Publisert  08.02.2002

  Elevene på grunnkurset i salg og service ved Stangnes videregående skole i Harstad har etablert elevbedriften "One night stand". Produktet den leverer er en 'helgetruse' med lomme der det er...

  Musefangerne fra Ullensaker

  Publisert  07.02.2002

  Bolla Pinnsvin gikk på Dyreskolen. Kanskje det er henne musene misunner, når de nå invaderer nybygde Skogmo skole i Ullensaker, Akershus.

  Nye rettskrivningsregler neste år

  Publisert  07.02.2002

  I 2003 kommer Språkrådet til å foreslå en ny rettskrivningsreform som skal bli stående uendret i mange år framover.

  Tariff 2002

  Publisert  06.02.2002

  Lavtlønte, kvinner og folk med høyere utdanning blir prioritert av Landsorganisasjonen ved vårens tariffoppgjør. Det ble enstemmig vedtatt på representantskapsmøtet i LO tirsdag. De konkrete...

  Skole vil bare ha "normalelever"

  Publisert  06.02.2002

  Stiftelsen Halden Friskole ønsker å starte privatskole på Idd, men skolen vil ikke ta inn elever som trenger spesialundervisning.

  Rask avgjørelse om 12-årig skoleløp

  Publisert  06.02.2002

  Å korte utdanningsløpet ned til 12 år kan allerede i vår bli en sentral problemstilling i kvalitetsutvalget som Kristin Clemet har nedsatt.

  Lokallag støtter skolemassakre

  Publisert  06.02.2002

  I morgen drøfter komité for oppvekst i Ringsaker en storstilt skolenedlegging. Politikerne skal ta stilling til et forslag om å legge ned 12 barneskoler. Utdanningsforbundet Ringsaker støtter...

  Nyansert statsråd om karakterer og eksamen

  Publisert  05.02.2002

  Utdanningsminister Kristin Clemet (H) har et nyansert syn på karakterenes og eksamenenes fortreffelighet. Nå vil hun finne ut om eksamen styrer undervisningen for sterkt.

  Tromsø-ordfører vil ha gratis barnehage

  Publisert  05.02.2002

  Det er konkrete løfter som gratis barnehage som er viktig for vanlige folk, mener Herman Kristoffersen, Ap-ordfører i Tromsø.

  Sterk kritikk av lærerutdanningene

  Publisert  05.02.2002

  Både førskolelærerutdanningen og allmennlærerutdanningen får sterk kritikk i en evaluering Norgesnettrådet står bak.

  Gjennomslag for likelønn på Stortinget

  Publisert  05.02.2002

  Stortinget vil at likelønn og en offensiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk skal sikre at offentlig sektor klarer å rekruttere og beholde arbeidstakere.

  Digital kunnskapsbase kommer

  Publisert  01.02.2002

  Etter en del fram og tilbake vedtok Stortinget i går at det skal opprettes en nasjonal digital kunnskapsbase.

  Nordboene får ikke sine rettigheter

  Publisert  01.02.2002

  Nordboere nyter godt av en rekke rettigheter uavhengig av hvilket av de nordiske landene de bor i. Men disse rettighetene er ikke godt nok kjent, det viser rapporten "Nordbornas rättigheter".

  Mannlige studenter hopper av

  Publisert  01.02.2002

  Fire av ti mannlige førskolelærerstudenter forsvinner fra studiet. Det viser en undersøkelse fra Dronning Mauds Minne, høgskolen i Trondheim.

  Økende bekymring for atferdsproblemer

  Publisert  01.02.2002

  Stadig flere lærere mener at disiplinproblemene i skolen er svært alvorlige, og bekymringene i forhold til elevers atferd øker. Det viser forskningsrapporten "Elevatferd og læringsmiljø 2000".

  Mobiltelefon som ressurs i skolen

  Publisert  01.02.2002

  Norske lærere utfordres til å tenke positivt om mobiltelefoni og skolen. En konkurranse skal gi svar på om mobiltelefonen er en ressurs for skolen.