Annonse

januar

  Sier nei til lønnsdiktat fra privat sektor

  Publisert  15.02.2002

  - Vi mener det må bli en bedre balanse mellom offentlig og privat sektor når det gjelder lønn. Lønnsdiktatet fra privat sektor er en hindring for å oppnå likelønn, mener leder i Utdanningsgruppenes...

  Vadsø-barnehagene skjerma for kutt

  Publisert  15.02.2002

  I går vedtok formannskapet i Vadsø ikke å gjennomføre de planlagte kutta for barnehagene med en kvart assistentstilling per avdeling. Kommunen tar sjansen på å budsjettere med 700 000 mer i økt...

  Private misunner ikke lærerne lønna

  Publisert  15.02.2002

  Åtte av ti nordmenn mener at ansatte i offentlig sektor bør tjene like mye som eller mer enn ansatte i privat sektor med tilsvarende utdanning. Seks av ti synes det er urettferdig at offentlig...

  Mot streik i Danmark

  Publisert  14.02.2002

  Både Danmarks Lærerforening og BUPL, som organiserer de danske førskolelærerne, og Akademikernes Centralorganisation, som organiserer gymnaslærerne, forbereder seg på streik.

  Må søke jobber på nytt

  Publisert  14.02.2002

  Rektorer og barnehagestyrere i Sarpsborg risikerer å måtte søke jobbene sine på nytt i forbindelse med omorganisering av kommunen.

  - Utdanningsforbundet mangler SFO-politikk

  Publisert  14.02.2002

  - Utdanningsforbundet har ingen politikk på hva de vil med skolefritidsordningen og medlemmene sine der. Vi faller mellom alle stoler, hevder SFO-leder og medlem av Utdanningsforbundet, Inger Lønn...

  Lærerne bakerst i bedriftshelsekøen

  Publisert  14.02.2002

  Lærerne i videregående skole har tilbud om bedriftshelsetjeneste i bare 14 av 18 fylkeskommuner. For lærerne i grunnskolen er tilbudet enda dårligere, bare noen få kommuner tilbyr...

  Clemet tviholder på kvinne-stillinger

  Publisert  13.02.2002

  Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet (H) fastholder at et bestemt antall vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo skal være forbeholdt kvinner.

  Seksåringene må leke mindre

  Publisert  13.02.2002

  Politisk rådgiver Elisabeth Aspaker iUtdanningsdepartementet mener at seksåringene må fåmer skole og mindre lek.

  Ap-ordfører forbannet på partiet sitt

  Publisert  12.02.2002

  Arbeiderpartiet på Stortinget stemte rett før jul i fjor ned et forslag om å gi kommunene en halv milliard kroner. Ap-ordfører Harald Nessjøen i Lunner i Oppland er forbannet på partiet sitt.

  Gartnerutdannelse i Nord-Norge i fare

  Publisert  12.02.2002

  Ungdom som er bosatt i Nordland og som vil ta gartnerutdannelse blir henvist til studieplasser i Nord-Trøndelag, selv om tilbudet finnes i Sør-Troms. Nå er tilbudet i Troms truet av nedlegging på...

  Clemet vil gjøre skoledagen tryggere

  Publisert  12.02.2002

  Stoltenberg-regjeringas lovforslag om elevenes arbeidsmiljø fikk stryk i fjorårets høring. Nå vil statsråd Kristin Clemet (H) imøtekomme de sterkeste innvendingene.

  Språkrådet vil ha språk-kommisjon

  Publisert  12.02.2002

  Årsmøtet i Norsk språkråd ber Kultur- og kyrkjedepartementet setje ned ein brei språk-kommisjon for å sjå på alle sider ved språkutviklinga i Noreg, ikkje berre norsk språk.

  Støtte til revidert KRL-læreplan

  Publisert  12.02.2002

  Utdanningsforbundet mener at forslaget til revidert læreplan i KRL-faget langt på vei lykkes i å få til endringer som bør kunne medvirke til at den nye læreplanen blir mer akseptabel for andre...

  Clemet blir spurt om hun følger med

  Publisert  12.02.2002

  Torsdag denne uka blir det debatt i Stortinget om landslinjene i videregående skole. Arne Sortevik (Frp) vil vite om utdanningsminister Kristin Clemet (H) følger opp opposisjonens budsjettvedtak...

  Store kutt for SFO og barnehage

  Publisert  11.02.2002

  Skolefritidsordningene i Vadsø vil få redusert bemanninga med femti prosent. En pedagogisk konsulentstilling og en halv kulturkonsulentstilling skal inndras.

  Vil kreve tillegg på fem prosent og likelønnspott

  Publisert  11.02.2002

  En generell lønnsøkning på fem prosent fra 1. mai og en egen likelønnspott/kompetansepott i kommunal sektor, er blant hovedkravene som sentralstyret i Utdanningsforbundet vil fremme ved vårens...

  Konferanse om norsk-tysk samarbeid

  Publisert  11.02.2002

  - Berlin vil etter hvert bli den nye EU-hovedstaden, og det bør legge forholdene bedre til rette for et samarbeid, mener ambassaderåd Sverre Jervell, ved den norske ambassaden i Berlin. Nettopp...

  Budsjettkutt går på sikkerheten løs

  Publisert  11.02.2002

  Elever ved landslinjene for transportfag får ikke lenger glattkjøringskurs. De får heller ikke kurs i trafikksikkerhet. Det har Utdannings- og forskningsdepartementet bestemt.