Annonse
Debatt

Helt fra mine første dager på jobb i barnehagen har jeg vært fascinert av barnas mange gode egenskaper. Jeg har vært fascinert av barnas evne til å spre glede. Deres evne til å være til stede i øyeblikket, evnen til lek og bruk av fantasi, skriver barnehagelærerstudent Bendik G. Johnsen. Illustrasjon: Fotolia.com

Vi har mye å lære av barna

I en hektisk hverdag kan vår oppfatning av barnas kompetanse lett bli glemt-som evnen til å spre glede, være spørrende, ærlige og lekende.

Del side


Annonse

Lik Første steg på Facebook

Fokuset på læring og mål i barnehagen øker. Barn skal lære mer i yngre alder. Tanken er at de voksne skal lære opp barna. Men er det bare barna som trenger å lære? Hva med å snu på det? Hva kan vi voksne lære i møte med barn?

 

Lek og fantasi

Helt fra mine første dager på jobb i barnehagen har jeg vært fascinert av barnas mange gode egenskaper. Jeg har vært fascinert av barnas evne til å spre glede. Deres evne til å være til stede i øyeblikket, evnen til lek og bruk av fantasi. Jeg er imponert over barnas nysgjerrighet og evne til å se flere muligheter enn jeg gjør i de fleste situasjoner. De er spørrende, lærevillige, ærlige, omsorgsfulle og kroppslige i sin tilnærming til verden.

I møte med andre bryr de seg mer om hvordan de oppfører seg, enn hvordan de ser ut.

Det er noe verdifullt i barns tilnærming til verden. Det er en tilnærming jeg beundrer og som har påvirket meg. Gjennom mine tre år som student og assistent i barnehage, har jeg blitt klar over at jeg har lært mye av barn.

 

Påvirker voksne

Et barn påvirker sine omgivelser på en måte som er bemerkelsesverdig.

Et eksempel er en opplevelse jeg hadde på bussen. Et barn i en barnevogn satt vendt mot seteradene bakover i bussen. Der satt det to voksne og det tok ikke lang tid før de begynte å kommunisere med barnet gjennom vennlige, store smil. De vinket, gjemte seg bak hendene, og det var bare glede å se.

Denne hendelsen viser hvor stor påvirkning barn kan ha på voksne. Jeg vil påstå at barn får fram den beste siden i oss. De får oss til å smile og le. De stiller spørsmål som får oss til å tenke og undre oss. De får fram godheten i mennesket. Jeg tror at vi ved å møte verden på samme måte som vi møter barn, kan bli lykkeligere og mer tolerante.

 

Dømmer ingen

På samme måte som vi kan lære av oss selv i møte med barnet, kan vi lære av barnets måte å møte omgivelsene sine på. De er ærlige, kjærlige, nysgjerrige og dømmer ikke mennesker de møter etter hvordan de ser ut, eller hva de har på seg. Ja, de kan stille spørsmål om klesplagg eller hudfarge, men det har ofte grunnlag i nysgjerrigheten.

I en hektisk barnehagehverdag med mange praktiske gjøremål kan vår oppfatning av barnas kompetanse havne litt i bakgrunnen. Det er viktig å huske på at vi er i barnehagen for barna, og at de har mange gode egenskaper vi alle kan lære av. Jo bedre vi ivaretar barna i barnehagen og hjemme, jo bedre settes de i stand til å møte og påvirke omverden på en positiv måte.

 

  • Bendik G. Johnsen, barnehagelærerstudent 3. året ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)

 

Følg Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Fakta

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2018

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!