Annonse

Barns rett til medvirkning, rett til å leke og læring på barnehagepedagogikkens premisser er de tre viktigste tingene å ta vare på i barnehagen, mener professor emerita Berit Bae ved Oslo Met. For å få det til må det være nok voksne hele tiden, ifølge professoren. FOTO: Line Fredheim Storvik

Berit Bae: – Barn trenger voksne som er til stede i barnehagen hele dagen

Skal barn bli møtt med respekt og ha medvirkning i barnehagen, slik de ifølge loven har krav på må det være nok voksne til stede hele tiden. Det er det ikke ennå, mener Berit Bae.

Annonse

Lik Første steg på Facebook

–Politikerne er på gli, men de er ikke i mål når det gjelder bemanningsnorm og pedagognorm. Det må følge med penger. Barnehagene regner ut en gjennomsnittlig bemanning, men barn har ikke glede av gjennomsnittlig tilstedeværelse. Barn trenger voksne som er til stede om morgenen og hele dagen, sa professor emerita Berit Bae ved Oslo Met til rundt 500 styrere på Styrerkonferansen i Trondheim i regi av Utdanningsforbundet.

Tre ting å ta vare på

Barns rett til medvirkning, rett til å leke og læring på barnehagens premisser er de tre viktigste tingene å ta vare på i barnehagen, mener Berit Bae. Barn har rett til medvirkning ifølge både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og den nye rammeplanen.

–Hvis barn skal bli møtt med respekt og ha medvirkning, må barnehagene ha en bedre personalsituasjon, spesielt for de yngste barna, sier Bae. Hun påpeker også at det er viktig at det fysiske miljøet ikke hindrer barn i deltakelse og medvirkning, som for eksempel at de stadig må spørre om lov for å komme seg rundt, eller at leker er utilgjengelige. Hun er også skeptisk til enkelte trivselsundersøkelser, som stort sett er rettet mot foreldre og eiere. Det er viktigere å få frem barnas stemme gjennom samtaler i små grupper.

Ta vare på leken

Ifølge barnehagenes formålsparagraf er det viktig å anerkjenne barndommens egenverdi.

–Barndommens egenverdi kan bli truet fremover. Jeg skulle ønske styrerne kunne bli en advokat for barndommens egenverdi, sier Bae. Det samme med barns rett til lek, som mangler i den nye rammeplanen, men som står i FNs barnekonvensjon (art. 31).

–Det viktigste barn gjør i barnehagen er å leke med venner. Det skaper trivsel, tilknytning og gode relasjoner, sier professoren, som mener det er viktig at det er plass til både risikolek og boltrelek. Læring bør, ifølge Bae, skje på barnehagepedagogiske premisser. Det betyr at ansatte må ta hensyn til barns medvirkning, omsorg og lek i læringsprosesser.

 

Diskusjon om innholdet

–Alle barn skal oppleve å bli sett og barnehagene skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn. Vi har innført en bemanningsnorm, og det er en god start, sa statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet på konferansen. Hun opplever at den nye rammeplanen har ført til en diskusjon om innholdet i barnehagen, og at det er viktig at styrerne sørger for at alle ansatte får kunnskap om den. Derfor er det satt av 430 millioner kroner for å gi barnehageansatte mer kompetanse.

 

– Alle barn skal oppleve å bli sett og barnehagene skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn. Vi har innført en bemanningsnorm, og det er en god start, sa statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet til nesten 500 styrere på styrerkonferansen i regi av Utdanningsforbundet.
FOTO: Line Fredheim Storvik

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Følg Utdanningsnytt på Facebook!

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!