Annonse

– Sosiale ferdigheter, som å knytte vennskap, er like viktig å lære Elias og Rowan og barn som å lære bokstaver og tall, mener barnehagepedagog Chevone Newman. Foto: Camilla G. Laxton

I denne barnehagen i London har de 29 pedagoger og ingen ufaglærte

I en av Londons største offentlige barnehager har de 29 barnehagepedagoger og ingen ufaglærte.

Annonse

I den urbane barnehagen South Acton Early Years and Children’s Centre i London er det skandinaviske friluftsbarnehager som er det store forbildet.

Med 29 barnehagepedagoger, fire lærere og tre assistenter er South Acton en av Londons største offentlige barnehager. Her kan man lete forgjeves etter ufaglærte. Selv de tre assistentene har minst ett års utdanning innen barnehagepedagogikk.

 

Barnehagen har vært på besøk i Danmark, latt seg inspirere av friluftsbarnehager og innført fri lek og aktiviteter utendørs

 

Skandinavia som forbilde

Den offentlige rammeplanen for barn under fem

år legger vekt på kommunikasjon og språk, fysisk og personlig utvikling og sosiale og følelsesmessige evner.

– Vi fokuserer mye på kommunikasjon og språk, men utvikling av barnets sosiale og følelsesmessige evner er jo minst like viktig, sier styrer Beverly Kellet. Barnehagen har vært på besøk i Danmark, latt seg inspirere av friluftsbarnehager og innført fri lek og aktiviteter utendørs.

– Vi kan selv se hvordan disse prinsippene fører til at barna utvikler seg positivt, sier styreren.

London er en storby med mange grønne lunger, som de ansatte ofte benytter.

– Mange av barna bor i høyblokker og er lite ute, så derfor inviterer vi barna og foreldrene med på tur i Hyde Park, eller andre friluftsområder. Vi vil vise foreldrene hvor enkelt det er å ta med barna på en T-bane, eller buss for å komme seg ut, sier styreren.

 

Fakta

England

Utdanning: Minstekrav for barnehagepedagogene er fagutdannelsen NVQ, nivå 3 (ca 2 år) Barnehageassistenter trenger kun nivå 2 (1–2 år). Lærerutdannelse (3–5 år) på høgskole eller universitet.

Månedslønn: Barnehagepedagoger: 1484 GBP (15.459 NOK).

Lærere: 2815 GBP (29.324 NOK).

Arbeidstid: 37,5 timers uke med turnus ved fulltid. Deltidsansatte følger skoleruta og har fri i skoleferier.

Ferie: 28 dager i året.

Barnehagens åpningstid: 8–18. Enkelte private har lengre åpningstid.

Antall barn per voksen: Lovbestemt voksentetthet på 1:3 for barn under 2 år, 1:4 for 2–3 år og 1:8 for 3–5 år.

Foreldrebetaling: Store variasjoner mellom privat/offentlig og London/andre deler av landet. I snitt 943 GBP per mnd. (9.823 NOK) på landsbasis, eller 1309 GBP i snitt per mnd. (13.635 NOK) i London. Familier med lav inntekt får fra 2 år 15 timer gratis plass i uka.

Andelen barn i barnehage: 10 % har heltidsplass, ifølge tall fra 2013. I 2016 valgte 10 % av britiske familier å sende treåringen sin til et gratis førskoletilbud (3 timer daglig). I 2016 hadde kun 45 av Englands fylker nok offentlige plasser å tilby til familier der begge jobber fulltid.

Barnehagestart: Fra 6 måneder

Rammeplan: Ja, Early Years Foundation Stage Framework (2014) med standarder for barns læring og utvikling. Sju fagområder: Kommunikasjon og språk, fysisk utvikling, personlig, sosial og følelsesmessig utvikling, lesing/skriving, matte, forståelse for deres egen verden og kunstnerisk og kreativ utfoldelse.

 

Skolemoden

Britiske barn er skolepliktige fra de er fem år, men barna har offentlige skoletilbud fra de er fire. De fleste barneskoler har også et gratis førskoletilbud for treåringer. Grupper på inntil 30 uniformskledte barn tropper opp til et daglig tre timers opplegg med lek og undervisning.

– Rammeplanen legger stor vekt på å være skolemoden, og det kan føles som et lodd. Treåringene lærer om bokstaver og tall, men læreplanen er basert på læring gjennom lek. Forhåpentligvis skjønner ikke barna at de lærer; de tror de bare leker, sier Kellet.

 

- Selv om jeg er utdannet lærer tenker jeg at jeg er først og fremst barnehagepedagog. Jeg er ikke redd for å plaske i søla, sier Seibina McLaggen. Her hun sammen med et av barna i barnehagen, Rowan.
FOTO: Camilla G. Laxton

 

Foreldresamarbeid

– Jeg er så glad i denne barnehagen fordi foreldrene alltid er velkomne til å ta del i det vi driver med. Uten engasjerte foreldre, vil barna fortsette å sitte foran tv-en når de kommer hjem, uansett hvilke mirakler vi oppnår her i barnehagen, sier barnehagepedagog Seibina McLaggen.

Barnehagepedagog Chevone Newman er ikke i tvil om hvor viktig arbeidsplassen hennes er for barna, spesielt barnevernsbarna.

– Her kan vi være med å legge et godt grunnlag for fremtiden, ved å gi barna trygge rammer og gode opplevelser, sier hun.

 

Fakta

Denne reportasjen har også stått på trykk i Første steg nummer 3 2017

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!