Annonse

Franske barn starter i barnehagen fra de er 2,5 måneder. Emerick (9 måneder) har både ørebetennelse og bronkitt og får en paracet, mens omsorgsarbeider Valèrie Mazade spiller trommer for ham. Foto: Rakel Benon

Barnehagestart: Barna starter i barnehagen fra de er 2,5 måneder

Ni måneder gamle Emerick er i barnehagen med bronkitt og ørebetennelse. Tre sykedager hver er alt foreldre i Frankrike har.

Annonse

Lik Første steg på Facebook

Med 16 ukers fødselspermisjon er babyer på 2,5 måneder et vanlig syn i franske barnehager. Mange gravide tar ut noen av ukene før fødselen. Pappapermisjonen er på 11 dager, helg inkludert. Enkelte arbeidsgivere har tungt for å akseptere at fedre tar fri i det hele tatt.

– Vi tar oss god tid til tilvenning. Det er tøft i begynnelsen både for babyer og mødre, sier omsorgsarbeider Valérie Mazade (49). 

 Selv om pedagogtettheten i norske barnehager er middelmådig, har nok barna det bedre her enn på Cuba der barnehagelærer Luisa Yausmaris passer 25 barn i sin 45 kvadratmeter lille leilighet.

Syk i barnehagen

 

På fanget har hun ni måneder Emerick, som både har bronkitt og ørebetennelse. Tre dager er det meste hver forelder kan være hjemme med syke barn. Nå er det full influensa-bonanza i den offentlige barnehagen «Le Chat Perché» ved byen Valence, som ligger litt sør for Lyon i Frankrike. 

Emerick har fått paracet og titter nysgjerrig opp på Valérie Mazade. Klokken er elleve og de andre barna på den minste avdelingen sover. Emerick er her på deltid og har nettopp kommet. Akkurat nå har han Valérie for seg selv i de store, lyse lokalene. 

Hun legger ham på et fargerikt leketeppe, finner frem djemben sin og en liten fløyte. Spiller og synger for gutten, som strekker seg mot henne og rister på en marakas.

Barnehagen er i lokalene til en gammel skole. De har god plass, mange rom og flere ansatte enn påkrevd. De deler ofte barna inn i mindre grupper for å skape ro.

 

Valéries kollega Martine gir mat til William på 16 måneder. Han har influensa og feber
FOTO: Rakel Benon

 

Får minstelønn

 

Rett etter ungdomsskolen tok Valérie en ettårig småbarnsfaglig utdannelse. Hun hadde jobbet ti år i barnehage, og var dagmamma da hun fikk egne barn. Da barna begynte på skolen, savnet hun kollegaer og søkte seg til «Le Chat Perché» som vikar for to år siden. 

– Først to måneder før kontraktslutt, får jeg vite om den fornyes, sier Valérie. Nå forsøker hun å få godkjent ansiennitet for 20 års arbeidserfaring. Da kan hun søke fast, full stilling og få mer lønn. Hun har bare 30 timers arbeidsuke, mot 35 som er fullt, og klarer seg ikke uten mannens inntekt. Hun har utbetalt rundt 900 euro i måneden. Alle barnehager må ha en sykepleier til stede noen timer hver uke. Det er ikke lett å få tak i en sykepleier til å jobbe bare noen timer i uka, så «Le Chat Perché» barnehage har derfor ansatt en sykepleier på heltid som styrerassistent. 

I en av Londons største barnehager har de 29 barnehagelærere og ingen ufaglærte.

 

Valérie gir morsmelkserstatning til Chloé på 7 måneder. Barnehagen er inspirert av den ungarske barnelegen Emmi Pikler, som legger vekt på fri lek og å begrense bruk av vippestoler og gåhjelp.
FOTO: Rakel Benon

Syr leker

 

– Valérie er nysgjerrig, leser fag og går på alle kurs hun kommer over, sier en kollega og drar ut en stor skuff full av Montessori-leker. Disse har Valérie sydd på fritiden. Begge synes Le Chat perché er lite preget av hierarki i forhold til andre barnehager de har jobbet i. 

– Her vasker alle do, sier Valérie. Men selv
om de i stor grad utfører samme oppgaver, har de ansatte ulike stillinger med ulik lønn, status og formell beskrivelse. Her er én sykepleier, to førskolelærere, pleier-assistenter og omsorgs-arbeidere med kortere utdannelse.

Hos «Le Chat Perché» leker barna ute hver dag noe som er ganske sjeldent i Frankrike. Parkdresser har de ikke, men et skur med uteleker under tak gjør nytten på uværsdager. Her er Daphné (17 måneder) Valérie og Ruben (13 måneder).
FOTO: Rakel Benon

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Følg Utdanningsnytt på Facebook!

Fakta

Denne reportasjen har også stått på trykk i Første steg nummer 3 2017

Frankrike

•   Utdanning: Krav om lærerutdanning for å jobbe med barn 3–6 år i førskolen. For barn 0–3 år kan du ha helsefaglig- eller pedagogutdanning. 40 % av barnehages ansatte må ha høyskoleutdanning. Barnehager med over 40 barn må ha barnesykepleier som styrer. Alle barne-
hager må ha en sykepleier noen timer hver uke. 60 %
av de ansatte kan ha utdanning som omsorgsarbeider.
Helt ufaglærte får sjelden jobb. 

•   Månedslønn: Inntil 1470 Euro netto (14.500 NOK) som barnehagelærer, inntil 2054 Euro netto (20.300 NOK) som styrer (med barnehagelærerutdannelse), inntil 1400 Euro netto som omsorgsarbeider og inntil 2180 Euro som barnesykepleier/styrer. Lærere i førskolen (3–6-åringer)
kan oppnå 3026 euro/mnd. med 30 års erfaring, samme
som lærere i barneskolen.

•   Arbeidstid: 35 timer i uka (0–3-åringer). Lærere i førskolen jobber 25 timer i klassen og er pålagt 108 timer årlig til planlegging og møter.

•   Ferie: Barnehage (0–3 år): 5 uker. Førskole (3–6 år):
16 uker som skolen.

•   Åpningstid: Barnehager (0–3) 07.30–18.30, varierer. Noen har åpent til kl. 21. Ansatte jobber tidlig eller sent
og noen i turnus. I førskolen (3–6 år) som i barneskolen (6–10 år) er barna til stede ca. 25 timer ukentlig. Før og etter «førskoletid» finnes tilbud à la SFO. 

•   Antall barn per voksen: 1:5 for babyer; 1:8 for 1,5–3-åringer. I Førskolen (3–6) kan det være opptil
30 barn i en klasse med én lærer og én ATSEM
(omsorgsmedarbeider).

•   Private vs. offentlige: Rundt 10 % private aktører.

•   Foreldrebetaling: 30–100 euro/mnd. Varm lunsj
inkludert. Offentlig førskolen er ikke obligatorisk,
men gratis. De betaler for lunsj og pass før og etter
«førskoletiden». 

•   Andelen barn i barnehage: Rundt 200 plasser
pr. 1000 barn for 0–3-åringene i Paris, som har best dekning, viser studie fra 2014. Mange har dagmamma. Førskolen (3–6): full dekning, gratis for offentlig plass
og sjelden dyrt for privat plass. De fleste bruker tilbudet. 

•   Aldersgrense opptak: 2,5 måneder.

•   Rammeplan: Barnehager (0–3): Ja, fra 2010.
Fastsetter krav til utdanning, antall ansatte per barn og fagfelt. Styreren plikter å utarbeide en pedagogisk plan.
Førskole (3–6): Like læringsmål for hele landet.
Gjøre barna kjent med bokstaver, former og tall. Mer stillesittende aktiviteter og akademiske læringsmål.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Denne reportasjen har også stått på trykk i Første steg nummer 3 2017

Frankrike

•   Utdanning: Krav om lærerutdanning for å jobbe med barn 3–6 år i førskolen. For barn 0–3 år kan du ha helsefaglig- eller pedagogutdanning. 40 % av barnehages ansatte må ha høyskoleutdanning. Barnehager med over 40 barn må ha barnesykepleier som styrer. Alle barne-
hager må ha en sykepleier noen timer hver uke. 60 %
av de ansatte kan ha utdanning som omsorgsarbeider.
Helt ufaglærte får sjelden jobb. 

•   Månedslønn: Inntil 1470 Euro netto (14.500 NOK) som barnehagelærer, inntil 2054 Euro netto (20.300 NOK) som styrer (med barnehagelærerutdannelse), inntil 1400 Euro netto som omsorgsarbeider og inntil 2180 Euro som barnesykepleier/styrer. Lærere i førskolen (3–6-åringer)
kan oppnå 3026 euro/mnd. med 30 års erfaring, samme
som lærere i barneskolen.

•   Arbeidstid: 35 timer i uka (0–3-åringer). Lærere i førskolen jobber 25 timer i klassen og er pålagt 108 timer årlig til planlegging og møter.

•   Ferie: Barnehage (0–3 år): 5 uker. Førskole (3–6 år):
16 uker som skolen.

•   Åpningstid: Barnehager (0–3) 07.30–18.30, varierer. Noen har åpent til kl. 21. Ansatte jobber tidlig eller sent
og noen i turnus. I førskolen (3–6 år) som i barneskolen (6–10 år) er barna til stede ca. 25 timer ukentlig. Før og etter «førskoletid» finnes tilbud à la SFO. 

•   Antall barn per voksen: 1:5 for babyer; 1:8 for 1,5–3-åringer. I Førskolen (3–6) kan det være opptil
30 barn i en klasse med én lærer og én ATSEM
(omsorgsmedarbeider).

•   Private vs. offentlige: Rundt 10 % private aktører.

•   Foreldrebetaling: 30–100 euro/mnd. Varm lunsj
inkludert. Offentlig førskolen er ikke obligatorisk,
men gratis. De betaler for lunsj og pass før og etter
«førskoletiden». 

•   Andelen barn i barnehage: Rundt 200 plasser
pr. 1000 barn for 0–3-åringene i Paris, som har best dekning, viser studie fra 2014. Mange har dagmamma. Førskolen (3–6): full dekning, gratis for offentlig plass
og sjelden dyrt for privat plass. De fleste bruker tilbudet. 

•   Aldersgrense opptak: 2,5 måneder.

•   Rammeplan: Barnehager (0–3): Ja, fra 2010.
Fastsetter krav til utdanning, antall ansatte per barn og fagfelt. Styreren plikter å utarbeide en pedagogisk plan.
Førskole (3–6): Like læringsmål for hele landet.
Gjøre barna kjent med bokstaver, former og tall. Mer stillesittende aktiviteter og akademiske læringsmål.