Annonse

Alle bladene har sitt eget forsidefoto, men legger du utgavene ved siden av hverandre danner de et nytt bilde inspirert av et klassisk foto fra 1932.Foto: Geir Dokken/Bildemontasje: Melkeveien Designkontor

Utdanningsforbundets fem blader med unikt samarbeid

For første gang samarbeider alle bladene i Utdanningsforbundet om et felles tema og felles forsider. Resultatet ser du i neste nummer.

Annonse

Lik Første steg på Facebook

Første steg nummer i 2017 er noe helt for seg selv.

Ikke bare kommer det i ny design, men for første gang samarbeider alle bladene i Utdanningsforbundet om et felles tema og felles forsider.

 

FOTO: Geir Dokken/Bildemontasje: Melkeveien Designkontor

Tema relasjoner

Utdanningsforbundet gir ut bladene Utdanning, Bedre skole, Yrke, Spesialpedagogikk og Første steg. Relasjoner er tema for neste utgave av samtlige blader. Alle bladene har sitt eget forsidefoto, men legger du utgavene ved siden av hverandre danner de et nytt bilde. Målet er å vise sammenhengen mellom det som skjer i barnehage og skole.

– De fleste leserne av Utdanning får som regel minst ett av de andre bladene vi utgir. Leserne vil merke at vi tar opp et stort tema med betydning for sektoren vi dekker. Vi håper og tror leserne vil sette pris på dette, sier Knut Hovland, avdelingsleder for tidsskrift og medlemsblad i Utdanningsforbundet og redaktør for Utdanning.

 

Ikke gjort før

– Det blir ikke høy kvalitet og trivsel uten gode relasjoner mellom både barn og voksne. Vi ønsker også å styrke samarbeidet mellom de ulike redaksjonene i bladene Utdanningsforbundet utgir. Noe lignende er aldri gjort i fagbladsammenheng før, så vidt vi vet, sier Hovland. De fem bladene har ulik målgruppe, men alle henvender seg til lærere og ledere i barnehage og skole. Første steg, Yrke og Utdanning samarbeider også om en spørreundersøkelse utført av Opinion, der vi spør om lærere og barnehagelærere har favorittbarn, og hvordan de forholder seg til det.

 

Inspirert av klassisk foto

– For Melkeveien Designkontor har det vært en spennende utfordring å være med i prosessen rundt et felles bilde og uttrykk for Utdanningsforbundets magasinomslag, sier designer og partner Stian Berger. Det var mange ideer til forsidefoto, og til slutt falt ideen på å spille på et klassisk bilde fra byggingen av en skyskraper i New York fra 1932.

– Målet var å gjenskape samholdet og fellesskapet arbeiderne delte på en stålbom 250 meter over bakken – men i en ramme som bringer det mer inn i vår tid, forteller Berger.

Dette klassiske bildet fra byggingen av en skyskraper i New York fra 1932 er inspirasjonen til bladenes felles forsider.
FOTO: Foto: Bettmann/CORBIS

Ny design

I denne utgaven av Første steg handler temasaken om hvordan barnehagelærere skal forholde seg til barn de har sterke og svake relasjoner til.

– Å ha et favorittbarn er tabu å snakke om for mange, og derfor viktig å sette på dagsorden, sier ansvarlig redaktør Line Fredheim Storvik i Første steg. Du får også fagartikler og debatter om relasjoner. I tillegg kommer Første steg i ny drakt med ny design og ny logo, utformet av Tank Design Oslo.

– Nye Første steg skal være friskt, lekent og dynamisk, akkurat som livet i barnehagen, samtidig som det skal holde på seriøsiteten et tidsskrift skal ha, påpeker Storvik som gjerne ønsker tilbakemelding fra leserne.

 

Utfordrende

Både Storvik og ansvarlig redaktør Wenche Schjønberg i Yrke sier det har vært spennende og utfordrende å samarbeide tett med de andre fagbladene.

– Relasjoner er alt som skjer mellom mennesker som ikke nødvendigvis forankres i en læreplan. Det kan være læreren som hjelper eleven i en vanskelig fase, eller hva som skjer dersom lærere og elever ikke liker hverandre. Dette prøver vi å få frem i utgaven av Yrke, sier Schjønberg.

Samarbeider: Susan Stephens (bak f.v.) og Stian Berger i Melkeveien Designkontor, redaktør Knut Hovland i Utdanning, redaktør Tore Brøyn i Bedre skole, presentasjonsjournalist Inger Stenvoll (foran f.v.) i Utdanning, redaktør Ellen Ruud i Spesialpedagogikk, journalist Marianne Ruud i Utdanning, redaktør Wenche Schjønberg i Yrke, journalist Kari Oliv Vedvik i Utdanning og redaktør Line Fredheim Storvik i Første steg
FOTO: Foto: Paal Svendsen

Følg Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Fakta

Denne artikkelen er også publisert i Første steg nr. 1/2017.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!