Annonse

Slik blir det gøy å lære barna om steiner

7-åringene og elevene på videregående lærte om de samme bergartene. Ett år etter husket de minste kunnskapen best, viser studie.

Annonse

Lik Første steg på Facebook

Studien lærte oss at «less is more». Jo mer du fokuserer på kjernebegrepene og bruker tid på dem, jo mer klarer barna å anvende, sier geolog, forsker og leder Merethe Frøyland ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Hun fortalte om sine erfaringer på Barnehageforum sin store konferanse for 450 barnehagefolk i november.

 

Konkrete verktøy

Elevene på videregående fikk en innføring i mange begreper og navn og hadde fokus på å memorere (huske) geologiske begreper. De så også på ulike steinsorter. Ett år etter husket de mange geologiske begreper, men de klarte ikke å bruke kunnskapen. Barnehagebarna fikk konkrete verktøy til å sortere steinene i grupper og til å lese steinenes historie.

– Et år etter klarte 7-åringene på 2. trinn å sortere fem ulike steiner i de tre hovedgruppene, noe de videregående elevene ikke klarte, forteller Frøyland.

– Da vi gjorde det samme i barnehagen gikk vi fra å lære barna navn på stein, til mønstre og historier og fra å lære dem fakta til å observere steinene, påpeker forskeren. Og oppskriften? Den får du her.

 

Å lære barna om steiner gjennom mønstre som prikker, striper og lag er et voksenstyrt opplegg, men gir likevel rom for barns medvirkning, sier forsker og geolog Merethe Frøyland.
FOTO: Line Fredheim Storvik

 

Lærte med mønster

Geolog Merethe Frøyland brukte striper, prikker og lag for å lære barna å skille steinene i tre hovedgrupper.

De magmatiske steinene er prikkete, de metamorfe er stripete og de sed-imentære er lag på lag med fossiler.

– Jeg hadde lyst å gå fra å lære bort navn til å fortelle historier, sier geologen. Hun mener det å lære barna om steiner passer inn i ny rammeplan for barnehager.

– Opplegget er voksenstyrt. Det er likevel masse rom for barns medvirkning, mener forskeren.

De voksne må være lydhøre for barnas forslag og gi dem mulighet til å veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter. De opplevde at barna lekte lavaleken ute og lærte de mindre barna om prikkete steiner.

– Å lære om steiner stimulerer også barns undring og evne til å stille spørsmål, mener geologen.

 

Slik gjør du det

1. Prikkete steiner er magmatiske bergarter. Alle prikkete steiner er steinsmelte som har størknet; de har vært smeltet lava og vulkaner. Start med å vise barna prikkete mønster. La barna ta med prikkete ting hjemmefra. Still dem opp og studèr: Ser dere at prikkene er ulike, men at de har et felles mønster? Spør barna: Er det andre ting som er flytende når det er varmt, og blir fast når det er kaldt, slik som lava? Jo, stearinlys, sjokolade og smør. Denne typen stein finnes flere steder på Østlandet. Lag vulkaner med papir og piperensere og legg Mentos drops i en flaske med Pepsi og se hva som skjer. Se på vulkaner som Etna på YouTube og lær dem om Pompeii.
FOTO: Merethe Frøyland
2. Stripete steiner er metamorfe bergarter. De er stripete fordi de har blitt omdannet på grunn av høyt trykk og/eller høy varme, vi kan si de har fått juling. Det kan skjer når en fjellkjede blir til. Fjellkjeder blir til der to jordskorpeplater kolliderer. Vis barna stripete ting og snakk med dem om at også stripete ting er ulike, men at de har samme mønster. Denne typen stein finnes på Skedsmokorset. Lek at du kjører ut i verdensrommet for å se at jorda er rund, fest setebeltet og lat som dere kjører rakett.
FOTO: Merethe Frøyland
3. Lag på lag-steiner med fossiler er sedimentære bergarter.De har vært sand, grus, leire eller kalk som har blitt samlet lag på lag over lang tid på havbunnen. Finn bilder eller gjenstander som viser lag på lag; lagene i en kake eller stabler med bøker eller puter. Innimellom lagene er det fossiler. De første dinosaurene med fjær er fossiler som er funnet i lag-på-lag-steiner. Steinene finnes i Kina og på Østlandet (Slemmestad).
FOTO: Merethe Frøyland

 

 

Følg Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Fakta

Denne artikkelen er også publisert i Første steg nr.1/2017

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Denne artikkelen er også publisert i Første steg nr.1/2017