Annonse

Noen danske barnehager har forbud mot at barn skal sitte på låret, få en klem eller et kyss av de ansatte. Men ikke i Arveprinsesse Carolines Børneasyl, der pedagog Charlotte Dahl Søby gjerne klemmer Ofelia Lulu og Sofie. Foto: Miriam Lykke Schultz

For Charlotte er det viktigere å lære barna å være en god venn enn tall og bokstaver

I Danmark er det krav om å gjøre barnehagebarna skoleklare. For pedagog Charlotte Dahl Søby er det viktigere å lære barna å være en god venn enn tall og bokstaver.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Å være skoleklar handler om mer enn å kjenne igjen tall eller bokstavlydene. Det handler i mye større grad om hvordan barna skal oppføre seg i skolegården, ifølge 42-årige Charlotte Dahl Søby, som er pedagog i Arveprinsesse Carolines Børneasyl i Danmark. Det er en privat daginstitusjon i Aarhus.

– Vi har tro på at språket skal lekes frem. Vi presser det ikke ned over hodet på barna. Det er vanskeligere å lære hvordan du skal være en god venn, sier pedagogen.

 

Endret barnesyn

Hverdagen i danske barnehager er langt fra den pedagogiske debatten som pågår i landet, der tester, læreplaner og tidlig skolestart er fremhevet som verktøy, som skal bidra til å få barna raskere gjennom utdanningssystemet. Synet på vuggestuen og barnehagebarn har endret seg siden Charlotte var ferdigutdannet i 2001, og det bekymrer henne. Fra å se på barn som har behov for lek og å være i nuet, blir barna i større grad sett på som fremtidens kapital.

– Man ser ikke på hva barna er eller hva de er opptatt av, men på hva de kanskje skal bli eller oppnå i fremtiden, sier Charlotte. Hun mener fokuset i stedet bør være på hva et godt barneliv er her og nå.

De danske daginstitusjonene er delt inn i vuggestuer og barnehager, enten under samme tak, eller hver for seg. Vuggestuene er for barn fra 0 til 2 år og 11 måneder. Barnehagene har barn fra 3 til 6 år.

 

– Barn har krav på å bli hørt og har medbestemmelse, men det skal ikke være slik at de skal bestemme når, eller hvor de skal spise i barnehagen, mener Charlotte, som gjerne leker med Ester Viola, Trille og Sonja.
FOTO: Miriam Lykke Schultz

 

Læring å gå på do

I mange år forsøkte de danske barnehagene og pedagogene å omstille seg til nye lover og krav. Nå forsøker de i stedet å tilpasse lovkravene til din arbeidsdag, og det gir mindre stress.

– Jeg er ikke imot at man lærer tall og bokstaver, men er imot at man gjør barnehagene til skole der alle barn skal lære det samme, som å sitte stille og få beskjed om at de skal tegne, sier Charlotte. Hun påpeker at barn er forskjellige og trenger å lære ut fra sin alder.

– Læring er mye. Å lære å gå på do, eller høre etter beskjeder er minst like viktig å kunne før skolestart. Hvis det sosiale ikke fungerer i en klasse, er det vanskelig å konsentrere seg om å lære, mener Charlotte. Derfor har barnehagen egne vennegrupper som både trener på å hjelpe og støtte hverandre og å si stopp når det blir for mye.

– En av de fineste tingene vi kan lære barna i barnehagen er å takle ulike situasjoner selv, og ta ansvar for seg selv og andre, sier pedagogen.

 

Fakta

Danmark (trykk på pila for mer)

Utdanning: 3,5-årige profesjonsbachelorutdannelse.

Månedslønn: 25.400 DKK i snitt (ca 31.00 NOK). Lærernes månedslønn er i snitt 29.633 DKK.

Arbeidstid: 08–16. 37 timer i uka.

Ferie: 6 uker i året.

Åpningstid: 6.30–17 og 06.30–16:30 om fredagen.

Antall barn per voksen: 1:3 for små barn og 1:6 for store barn (over 3 år)

Private vs. offentlige: 512 private i 2014 (en fordobling fra 2007) og 2.645 offentlige.

Foreldrebetaling: 2.800 DKK i snitt i vuggestuen (barn 0 til ca. 2 år og 11 måneder) og 1.600 DKK i barnehagen (fra ca. 3 til 6 år). I private 3.000 DKK i snitt. Rabatt for søsken og lav inntekt.

Andelen barn i barnehage: 98 prosent av barn fra 3–5 år, og 89 prosent av 1 til 2-åringene.

Aldersgrense opptak: 6 måneder. Flest ved 10 måneder.

Rammeplan: Ja, alle vuggestuer og barnehager skal selv lage pedagogisk læreplaner med mål ut fra seks tema: personlig utvikling, sosial kompetanse, språk, bevegelse, natur, kultur og barnemiljø.

 

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i Danmark

Fakta

Denne reportasjen finner du også i Første steg nr. 3/2017

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Denne reportasjen finner du også i Første steg nr. 3/2017