Annonse

2017

  Vanskelig å rekruttere yrkesfaglærere

  Publisert  17.01.2002

  Rekrutteringen av studenter til den nye yrkesfaglærerutdanningen som ble etablert i 2000, er katastrofalt dårlig. På elektrofaglærerutdanningen går det kun åtte studenter på landsbasis og...

  Politisk triksing skaffet 1000 studentboliger

  Publisert  17.01.2002

  Rett før jul i fjor behandlet Stortinget et forslag til omdisponeringer på 2001-budsjettet for utdanningssektoren for å få oppfylt målsettingen om å  få bygd 1000 studentboliger.

  KUF forfordeler musikkstudentene

  Publisert  04.01.2002

  Høgskolene i Hedmark og Bergen ber KUF begrunne det høgskolene mener er urimelig små ressurser til musikklinjene. Musikklinjene får 36 000 kroner per student, mens studenter innen "utøvende...

  Litt fleire menn i barnehagen

  Publisert  04.01.2002

  Delen av menn i barnehagen har auka frå 6,6 prosent av dei tilsette i 1997 til 7 prosent i 2000. Dei mannlege førskolelærarane har auka sin del frå 5,1 til 5,7 prosent.

  Førskolelærarmangelen er  redusert

  Publisert  04.01.2002

  Talet på barnehagetilsette i pedagogstillingar som ikkje har førskolelærarutdanning er nesten halvert på fem år.