Annonse

Abonnement

Utdanningsforbundet gir ut fem blader og tidsskrifter. Disse kan du abonnere på.

Annonse

Utdanningsforbundet gir ut følgende fem blader og tidsskrifter som du kan abonnere på:

  • Utdanning
  • Første steg
  • Bedre skole
  • Yrke
  • Spesialpedagogikk

Som medlem av Utdanningsforbundet får du Utdanning og ett valgfritt tidsskrift (med unntak av Spesialpedagogikk). Dette ordner du selv på Min side.

 

Ikke medlem? Kontakt oss for pris og mer informasjon: abonnement@utdanningsnytt.no

 

Utdanning

Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk, barnehage og skole. Leserne er bl.a. lærerstudenter, førskolelærere, allmennlærere, faglærere, adjunkter, lektorer og lærere på universiteter og høgskoler.

 

Bedre skole

Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift som dekker hele skoleløpet fra førsteklasse til lærerutdanning. Leserne er lærere, skoleledere, lærerutdannere og alle andre som arbeider med skole og utdanning.

 

Første steg

Første steg er et faglig, politisk tidsskrift med hovedvekt på barnehage og oppvekst. Leserne er i hovedsak barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og styrere i barnehager.

 

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er et fag- og forskningstidsskrift som tar for seg ulike spesialpedagogiske utfordringer. Leserne er bl.a. spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP og Statped.

 

Yrke

Yrke er det eneste fagbladet i Norge med fokus på yrkesopplæring. Leserne er yrkesfaglærere, rådgivere, sosiallærere, opplæringskontorer, lærebedrifter og andre med interesse for yrkesopplæring.

 

Kontakt oss for pris og mer informasjon: abonnement@utdanningsnytt.no

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her