Annonse
Debatt

– Nedleggelsen av 100 arbeidsplasser ved studiestedet på Nesna vil innebære en uspiselig personalpolitikk og en distriktspolitikk som ikke finnes fremtidsrettet eller bærekraftig, skriver Utdanningsforbundet Nesna. Foto: Nord universitet

Nedlegging av lærerutdanningen på Nesna – en innstilling som står til stryk

Nord universitet står nå overfor et valg om å svikte både sine ansatte, Helgelands barn og familier, og sitt samfunnsoppdrag.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Styret ved Nord universitet har vedtatt å sende en mangelfull og misledende innstilling til høring, noe Utdanningsforbundet Nesna stiller seg sterkt kritisk til, og som er i strid med Utredningsinstruksens formuleringer om velbegrunnede og gjennomtenkte beslutninger, og saksgang fra utredning frem til høring.

Nesna har i over et århundre bidratt med lærerutdanning for hele Helgeland. Vi kan etter 101 år skilte med flere søkere på samtlige lærerutdanninger (grunnskolelærere 1-7 og 5-10, og barnehagelærere), vi har de mest fornøyde studentene, og vi har høyest karakterproduksjon (der vi også har høyere bruk av eksterne sensorer) av alle universitetets studiesteder. Kompetansen hos de ansatte ved studiestedet på Nesna kan måle seg med Nord universitets studiesteder med lærerutdanning på alle områder.

Dette, sett sammen med stor lærermangel på Helgeland spesielt og Nordland generelt, gjør at vi i Utdanningsforbundet Nesna ikke kan akseptere noen nedleggelse av lærerutdanningene på Nesna og flytting av disse til Bodø. Forskningen er tydelig på at lærere blir i de regionene der de er utdannet, og Nord universitet står nå overfor et valg om å svikte både sine ansatte, Helgelands barn og familier, og sitt samfunnsoppdrag. Nedleggelsen av 100 arbeidsplasser ved studiestedet vil innebære både en uspiselig personalpolitikk, og en distriktspolitikk som ikke finnes fremtidsrettet eller bærekraftig. Ved fusjonen ble det gitt løfter om at studiestedene og arbeidsplassene skulle bestå, og fusjonsplattformen er eksplisitt i formuleringen om at fusjonen foregikk mellom tre likeverdige institusjoner.

Argumentasjonen som ligger til grunn i innstillingen viser en (mis)bruk av statistikk som ikke er noen utdanningsinstitusjon verdig. Når fakultetet for lærerutdanning på Nesna måles opp mot alle fakultetene i Bodø, og ikke Bodøs lærerutdanningsfakultet for seg, er tallene nødt til å bli sterkt misvisende. Det burde være unødvendig å bruke ressurser på en høring om studiesteder dersom Nord universitet vil bestå som en institusjon som tar sin integritet og sitt samfunnsoppdrag på alvor.

Utdanningsforbundet Nesna oppfordrer styret på det sterkeste til å kansellere høringen av innstillingen. Dersom styret absolutt vil ha innstillingen på høring, ber vi at dette i hvert fall utsettes fram til det foreligger en grundig utredning, der ulike alternativer belyses og et bredere og mer nøyaktig tallmateriale analyseres, og det som så sendes ut til høring er et seriøst dokument med saklige argumenter.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!