Annonse
Debatt

Forskjell i tilskuddssatsene til private barnehagene kan bety at noen barn får et kvalitativt dårligere tilbud enn andre. Foto: Paal Svendsen

Hvorfor er noen barn mer verd enn andre?

Tilskuddssatsene må være nasjonale og gjelde for alle barnehager uavhengig av eierskap og kommune, har årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordland vedtatt.

Del side


Annonse

I disse dager er endring i barnehageloven med forskrifter ute på høring. Det er tilskuddsordningen som skal revideres. Tilskuddene til de private barnehagene regnes ut fra hva kommunen bruker på kommunale barnehager. Denne tilskuddsordningen skaper store forskjeller mellom barnehager og mellom kommuner.

Utdanningsforbundet Nordland ønsker en nasjonal sats slik at alle barn får et likeverdig tilbud, uavhengig av hvor du bor i Norge.

Tall fra desember 2018 viser at tilskuddssatsene til private barnehagene i Nordland varierer fra 234.828 kr til 175.895 kr pr barn under 3 år! Dette utgjør en differanse på 58.933 kr pr barn. En konsekvens av dette vil være at noen barn får et kvalitativt dårligere tilbud enn andre. På ei avdeling med 9 barn utgjør det en lærer ekstra, med kompetanse på blant annet å se hvert enkelt barn, observere og veilede barn og legge til rette for lek.

Utdanningsforbundet Nordland mener at alle barn er like mye verd. Tilskuddssatsene må være nasjonale og gjelde for alle barnehager uavhengig av eierskap og kommune. Kvalitet koster!

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!