Annonse
Debatt

– Vi stiller strengere språkkrav til de som vil bli fast ansatt i en barnehage. For det skal være en selvfølge at de som har ansvar for å utvikle våre barn, mestrer språket, skriver Abdullah Alsabeehg, utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti. Foto: Simen Aukland.

Arbeiderpartiet med språkpakke for de aller minste

Språk er nøkkelen for å lykkes i vårt samfunn. Det er i barnehagealderen grunnlaget blir lagt.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

* Abdullah Alsabeehg er utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti.

Barnehagetilbudet i Oslo har aldri vært bedre. Arbeiderpartiet satser på språk og flere barnehageplasser. Det handler om tidlig innsats. Språk er nøkkelen for å lykkes i vårt samfunn. Det er i barnehagealderen grunnlaget blir lagt.

Oslo var i over 18 år styrt av Høyre. Det borgerlige byrådet bygget for få barnehager, særlig i de områdene av byen der behovene er størst, som i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Høyre satset aldri nok på nødvendig språkutvikling i barnehagene. Bydelene, som har ansvar for å drifte barnehagene, ble sulteforet. Da Høyre styrte i 2015, var Oslo det fylket som manglet flest barnehagelærere.

 

Språkpakke

I 2015 fikk Arbeiderpartiet, MDG og SV tillit til å styre byen i en ny retning. Mye har skjedd på fire år. En av hovedsatsningene til byrådet er barnehagetilbudet. Her er vår språkpakke og det vi har levert for byens aller minste:

1. Flere barnehageplasser og økt deltakelse. Nok barnehageplasser er en forutsetning for barns deltagelse og mulighet for å lære norsk før de begynner på skolen. I år åpner vi barnehageplass nummer 3000, i tråd med det vi lovet i 2015. Vi fjernet forbudet mot å bygge kommunale barnehager som Høyre-byrådet hadde innført.

2. Barnehagene i Oslo skal ha 50 prosent barnehagelærere. I 2019 bevilger vi 97 millioner til styrket pedagogisk bemanning i barnehagene.

3. Kompetansepakke for norskopplæring til medarbeidere i barnehagen. Ansatte som jobber med barn i Oslo må kunne snakke godt norsk. Oslo Voksenopplæring har fått i oppdrag å tilby norskopplæring til barnehageansatte med svake norskferdigheter. Vi stiller strengere språkkrav til de som vil bli fast ansatt i en barnehage. For det skal være en selvfølge at de som har ansvar for å utvikle våre barn, mestrer språket.

4. Systematisk språkutvikling for barn i barnehagen. Barn må lære norsk før skolestart, og arbeidet må starte tidlig. Vi har satt av øremerkede midler til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder. I 2019 utgjør det 25,5 millioner.

5. Økt kvalitet og kompetanse i barnehage. Kvalitet koster. Derfor øremerker vi penger til kvalitetsutvikling i barnehagene. 17,4 millioner blir satt av i 2019 til blant annet økt bruk av digitale pedagogiske verktøy i barnehagen, stipend for styrere som tar den nasjonale lederutdanningen, og til oppfølging av egen strategi om kompetanse i Oslobarnehagene.

Det er nok barnehageplasser og god kvalitet på tilbudet som betyr noe for barn og foreldre i Oslo. Styrking av barnehagetilbudet vil fortsatt være av høy prioritet for Arbeiderpartiet.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!