Annonse

Tiltaksbarna oppnådde en dobbelt så stor nedgang i symptomer på angst og depresjon som det de barna som fikk mer tradisjonell oppfølging, oppnådde. Ill.foto: Free images

Vellykket tiltak mot angst hos skolebarn

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) har undersøkt effekten av Mestrende barn, et såkalt lavterskeltiltak mot angst og depresjon hos skolebarn.

Annonse

Følg Bedre Skole på Facebook

Psykolog og forsker Kristin Martinsen ved RBUP Øst og Sør har undersøkt om det skolebaserte lavterskeltiltaket Mestrende barn kan forebygge angst og depresjon. Svaret er ja, ifølge nettsiden til RBUP Øst og Sør.

Ifølge Martinsen oppnådde tiltaksbarna en dobbelt så stor nedgang i symptomer på angst og depresjon som det de barna som fikk mer tradisjonell oppfølging, oppnådde.

 

Å forstå egne og andres følelser

Tiltaket Mestrende barn går ut på å gi barna mestringsstrategier for å forebygge at problemene oppstår. Strategiene går blant annet ut på å forstå egne og andres følelser og å gjenkjenne kroppslig ubehag som et mulig tegn på vanskelige følelser. Deretter lærer barna hvordan de kan motvirke slike følelser ved avspenning, fysisk aktivitet eller ved å søke hjelp.

– Barna øver også på å fortolke situasjoner mer realistisk, blant annet ved gradvis å møte det de frykter eller unngår. Dette lærer de i gruppemøter gjennom diskusjoner, aktiviteter, rollespill og lek, sier Martinsen.

Selve Mestrende barn-studien ble gjennomført 2014–2016. Deltakere var rundt 900 barn i alderen 8–12 år som var diagnostisert som mer engstelige eller lei seg enn gjennomsnittet. Halvparten av skolene som deltok, ble tilfeldig valgt ut som tiltaksskoler. Barnas foreldre ble også engasjert, og tiltaket ble i hovedsak gjennomført av personell i skolehelsetjenesten og i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

 

Fakta

Denne artikkelen leser du også i Bedre Skole nr.1/2019

Abonner på Bedre Skole  her

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!