Annonse

Elever i Kristiansand får levere inn mattebesvarelser via video. Ill.foto: AdobeStock

Elever leverer mattebesvarelser via video

To skoler i Kristiansand lar 60 ungdomstrinnselever levere matematikkbesvarelser via video – med gode resultater, ifølge Universitetet i Agder (UiA).

Annonse

Følg Bedre Skole på Facebook

Mens undervisningsvideoer ikke er uvanlig, er det definitivt mer uvanlig at elever besvarer oppgaver ved hjelp av video. Det skjer i Kristiansand, ifølge nettsiden til De regionale forskningsfondene.

Videoopplegget er en del av forskningsprosjektet Digital interaktiv matematikkundervisning (DIM), gjennomført ved Samfundet og Ve skoler i perioden 2015–2018.

 

Oppgavebesvarelser i form av video

Når forskerne sammenlignet snittet ved nasjonale prøver, hadde den ene klassen som fulgte DIM-opplegget «dobbelt så stor framgang fra 8. til 9. klasse som det man kunne forvente», ifølge De regionale forskningsfondenes nettside.

– Lærerne trekker fram at videoene gir innblikk i hvordan elevene tenker. Videoene avslører også om det er ideer som elevene fremdeles sliter med etter en tids undervisning, slik at lærerne kan fokusere på dette før et tema avsluttes, sier forsker og doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk Anders Støle Fidje ved UiA.

– Elevvideoene endret maktstrukturen i klasserommet. Elevenes tenkemåter blir utgangspunktet for oppsummeringene, og i en del tilfeller var det elevene selv som ble ‘ekspertene’ i diskusjonene. Dette skapte større engasjement hos elevene, sier Støle Fidje.

 

Utfordringen er å forklare egen tenkning

For elevene var den store utfordringen at de måtte lære seg til å forklare framgangsmåtene sine slik at de ble forståelige for dem selv, for medelevene og for lærerne. Dette er også det viktigste ved videoene, ifølge Støle Fidje.

De må tenke gjennom det de selv har gjort og sette ord på det. Ifølge Støle Fidje vil dette rett og slett si god trening i å forstå matematikk.

 

Fakta

Denne artikkelen leser du også i Bedre Skole nr.1/2019

Abonner på Bedre Skole  her

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Denne artikkelen leser du også i Bedre Skole nr.1/2019

Abonner på Bedre Skole  her