Annonse

Det råder betydelig motstand mot bruk av digital teknologi blant enkelte lærerutdannere, hevder en forsker ved Universitetet i Stavanger. Ill.foto: Paal Svendsen

Lærerutdannere kan ikke nok om bruk av teknologi i undervisningen

Nyutdannede grunnskolelærere får ikke god nok digital kompetanse, hevder forsker ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Annonse

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Doktorgradsstipendiat Elen Johanna Instefjord ved UiS har undersøkt hvordan bruk av digital kunnskap i læreryrket inngår i undervisningen ved 19 lærerutdanninger her i landet. Hun er til daglig høgskolelektor ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

– Selv om studentene ofte blir kalt digitalt innfødte og er gode på det tekniske, trenger de å lære kritisk bruk av digitale verktøy. I tillegg er det ulikheter i den digitale kompetansen blant elevene, samtidig som studier viser at mange lærere fortsatt mangler de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å bruke teknologien på en god måte i undervisningen, sier hun ifølge uis.no.

Nyutdannede lærere synes ikke de har lært nok om dette i løpet av lærerutdanningen. Instefjord har stilt spørsmål til 654 fjerdeårsstudenter, 387 lærerutdannere og 340 praksislærere.

Hun fant også at mens lærerstudentene hadde heller lave tanker om lærerutdannernes teknologiferdigheter, hadde disse høyere tanker om seg selv i så måte. Hun fant imidlertid at det råder betydelig motstand mot bruk av digital teknologi blant enkelte lærerutdannere.

Norske lærerutdanninger har med andre ord ennå et stykke vei å gå, mener Instefjord. Høgskolene kan imidlertid ikke lastes alene, først i fjor kom Utdanningsdirektoratet med Rammeplan for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!