Annonse

Opplegget i Larvik er slik at, dersom noen elever er på videregående-nivå i et fag, kan de hospitere i ordinære videregående-klasser i dette faget. Ill.foto: fotolia.com

Kombi-opplegg hjelper unge innvandrere

Et såkalt kombinasjonsklasseprosjekt ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik har senket frafallet kraftig blant unge nyankomne innvandrere.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det vanlige er at nær halvparten av innvandrerelever mellom 16 og 20 år og med null til tre års botid i Norge, ikke klarer å fullføre videregående opplæring. Kombinasjonsklasseprosjektet ved Thor Heyerdahl videregående skole har oppnådd at nesten ingen faller fra i denne gruppen, ifølge nettsiden til veilederforum.no.

Prosjektet innebærer at elevene får undervisning i både grunnskolefag og videregående-fag på ett sted. Tilbudet består av målrettet norskopplæring, samtidig som elevene kan kombinere grunnskoleopplæring i seks fag med fag på videregående-nivå, enten som elev eller ved hospitering.

Det gis tilbud om undervisning på to nivåer i alle fag. Nivå 1 er eksamensrettet, nivå 2 er lavere. Elevene kan velge ulike nivåer i ulike fag ettersom timene er lagt parallelt.

Dersom noen elever er på videregående-nivå i et fag, kan de hospitere i ordinære videregående-klasser i dette faget.

Elevene har kunnet forbedre sine grunnskolevitnemål. Ordningen er frivillig, og elevene har kunnet gå i opptil to år i kombinasjonsklassen.

– Jeg har fått mange norske venner i kombinasjonsklassen. Det gjør at jeg må bruke norskkunnskapene mine hele tiden, sier Qurban Ali Rezai fra Afghanistan, som har vært i Norge i noe over to og et halvt år, til veilederforum.no.

Han sier det er en fordel at elevene innledningsvis blir testet i de ulike fagene for å kartlegge faglige sterke og svake sider.

Det var avdelingsleder Ingeborg Kulseng og rådgiver Anita Lødrup ved Thor Heyerdahl vgs. som så behovet, og kombinasjonsklasseprosjektet ble iverksatt i 2007.

Kulseng sier prosjektet har fått et godt rykte innad i innvandrermiljøene i Larvik. Tilbudet er meget fleksibelt, noe hun ser på som et suksesskriterium.

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte skolen i 2015, sa han at regjeringen ønsket å gjøre prosjektet gjeldende for hele landet.

Den nødvendige endringen i opplæringsloven, en endring som Stortinget alt har vedtatt, vil trolig bli gjort gjeldende fra 2017, uttalte han tidligere i år.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Fakta

 

Denne artikkelen var først publisert i Bedre skole nr. 3/2016

 

 

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

 

Denne artikkelen var først publisert i Bedre skole nr. 3/2016